Papu Franju, isusovca (jezuita) iz Buenos Airesa, kardinali su izabrali u srijedu, 13. marca u petom krugu glasanja oko 19 uri. U nastavku su neki zanimljivi detalji o Jorgeu Mariu Bergogliou, ki je kao kardinal izbigavao rezidenciju i luksuz. Živio je u malom stanu (Wohnung) i koristio javni prijevoz. Novi poglavar Katoličanske crikve, 266. papa po redu, glasi kardinalov je postao Argentinac, nadbiškup Buenos Airesa Jorge Mario Bergoglio (76). Novi papa je izabrao ime Franjo po Franji Asiškom.

 

VATIKAN — Jorge Mario Bergoglio (76) je jezuit. Rodjen je 17. decembra 1936. lj., kao peto dite talijanskih djelačev u Argentini. Diplomirao je kemijsku tehnologiju, no potom se je odlučio za duhovnički poziv tr stupio u bogosloviju. 1958. lj. stupi u red jezuitov i se studira filozofske znanosti u Čileju. Doktorirao je u Nimškoj. Po povratku u Argentiniju završi študije filozofije i teologije. 1969. ljeta ga posvetu duhovnikom. 1973. ljeta nastane provincijal jezuitov u Argentiniji. Od 1980. do 1986. ljeta je rektor filozofsko-teološkoga fakulteta u San Miguelu, a biškupom je postao 1992. a takaj i titularnim biškupom bistuma Auca. Ljeta 1997. imenovan je koadjutorom nadbiškupom Buenos Airesa, a bio je i predsjednik Argentinske biškupske konferencije od 2005. do 2011. ljeta.
Imenovan je kardinalom 2001. ljeta, piše Ika. Član je Kongregacije za bogoslužje i sakramente, Kongregacije za kler, Kongregacije za institute posvećenoga života i družbe apoštolskoga života, Papinskoga vijeća za obitelj i Papinske komisije za Latinsku Ameriku.

 

Bergoglio je sada, izborom 115 kardinalov, postao prvi papa iz Latinske Amerike i prvi papa iz reda isusovcev. Tumači se da je odabrao ime Franjo u čast Franji Asiškom, ča se tumači kao orijentiranje Crikve prema siromašnim. 

 

Ča se zna o papi Franji?

 

 • Voli putovati autobusom.
 • Rič je o divnom, toplom človiku, stanje i u Hrvatskoj mu je poznato.
 • Već od 50 ljet živi s jednim plućnim krilom. Još dok je bio mladić drugo mu je uklonjeno, odstranjeno zbog infekcije.
 • Sin je talijanskoga djelača ki je bio zaposlen na željeznici.
 • Školovao se za kemičara.
 • On je prvi papa moderne dobe ki nije iz Europe — izabran po 1.300 ljet.
 • Protiv je usvajanja dice od strane homoseksualnih parov, jer smatra da su dica na ta način diskriminirana. Veli da kondomi „moru biti dopušćeni“ kako bi se spričilo širenje bolesti.
 • 2001. pohodio je bolnicu u koj se liječu oboljeli od Aids-a, kade je pacijentom prao i kuševao noge, piše Guardian.
 • Tečno govori talijanski, španjolski i nimški.
 • Novi poglavar Katoličanske crikve papa Franjo živio je u malom stanu i zbigavao koristiti biškupsku rezidenciju, nač je formalno kao kardinal imao pravo.
 • Borba za siromašne.
 • Kada je izabran za kardinala 2001. ljeta vjernikom je poručio da ne putuju u Rim kako bi proslavili to imenovanje, već da umjesto toga svoj pinez daju siromašnim.
 • Vjeruje se da je na konklava 2005. ljeta, kada je papa postao Benedikt XVI., za Josephom Ratzingerom dostao največ glasov kardinalov.
 • Suautor je knjige napisane na španjolskom jeziku pod nazivom »Sobre el Cielo y la Tierra« (Na nebu i na zemlji). Knjiga je u prodaji.
 • Iako je konzervativac po pitanju crikvene doktrine, kritizirao je duhovnike ki su odbijali krstiti dicu samohranih majkov.
 • Papa Franjo je i bit će veliki komunikator.
 • U nedilju je papa Franjo izgovorio svoj prvi angelus s obloka na Trgu sv. Petra.

(ured.)

Kategorije