Ipak smo narod folklorašev i zabavljačev — bilo nam to pravo ili ne!

Redovito čujemo i pomuče i glasno morgovanje, da smo narod samo jačke i tambure odnosno muzike. Rugaju, špotaju nam se, da smo tiha i premirna manjina, ugovaraju nas, da nismo nikada bili u stanju stvoriti bilo-kakov politički pritisak, omalovažuju nas, da nikada nismo bili politički čimbenik, faktor i miluju nas, da se nikada nismo mogli složiti u tom, da bi okupili toliko biračkih glasov da bi politički mogli uticati na nekoga i napraviti nekakov pritisak ili na vlade ili barem političke stranke.

Za kongresom je pred kongresom: FUEN — Federativna unija europskih narodnosti

U Trstu u Italiji je nedilju, 12. septembra završio ljetošnji kongres FUEN-a (HN su o tom pisale). Kongres je bio jur planiran lani ali zbog korona pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji. Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica. Hrvatski centar u Beču odnosno gradišćanske Hrvate su zastupali P. Tyran i glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće pozitivno bilancirala kongres, a „posebno obradjuje da su ov sastanak sa zastupniki manjin širom Europe uopće mogli ostvariti“ ali su odredjeni dijeli, npr. brojna glasovanja prenosili i u internetu.