Nadalje je premalo učiteljev i učiteljic za hrvatsko podučavanje u Gradišću

U novom školskom ljetu ko će krenuti početkom septe­m­bra polag Direkcije za nao­brazbu Gradišće je dijelom premalo učiteljev. Tako je u dvojezični osnovni škola nadalje premalo učiteljev ods. učiteljic za hrvatski jezik. Zbog toga ćedu opet učitelji bez znanja hrvatskoga jezika podučavati u neki dvojezični škola u Gradišću.

Jezični tečaj gradišćanskih Hrvatov u Puli — vrlo pozitivna je bilanca

Skupina od 50 mladih ljudi iz različitih hrvatskih sel Gr­­adišća u nedilju, 28. julija je krenula na jezični tajedan u Pulu, ki organizira H­rvatsko kulturno društvo u Gradišću. Uz učenje jezika, dica su se mogla kupati i pojti u razgledavanje Pule, Brijunov i okolice. Ljetoš­nji jezični tečaj HKD-a u Puli se je ubrojio med one s najveć sudionikov otkada HKD priredjuje ovakovu ponudu za sridnjoškolce. Došlo je 49 školarov u starosti od 12 do 16 ljet, za ke se je skrbilo devet podvaračev.

Tagovi: 

Zač nigdo ne spominje stradanja gradjanov Srbije hrvatske nacionalnosti po Oluji

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio početkom augusta da je stranka odlučila mučati u povodu obilježavanja obljetnice akcije Oluje u Srbiji da „opet ne bi bili žrtve“ tr da prijeteće poruke i uvredljivi iskazi prema Hrvatom uzn­e­miruju nje pripadnike.

Moramo si oblići novu pratež, pak ćemo biti atraktivniji za puno naših

Petar Tyran

U pogledu i na Hrvatske novine a tim naravno i na Hrvatsko štamparsko društvo stoji pred nami vrlo zanimljiva, pred svim i angažmana puna jesen. Naj­prvo 29. septembra Austrija bira novu Vladu i će zaminiti dosadašnju privrimenu „te­h­ničku vladu stručnjakov i visokih činovnikov“ opet s pr­a­vimi političari, sa zastupniki političkih stranak, ki ćedu, u­faj­mo se, im­ati i politički pro­gram. Sadašnja prelazna vla­da ne more a najvjerojatnije niti ne kani i niti ne želji rije­šiti potribna politička pitanja niti ne kani odlučiti o potrib­ni stvari, i pitanji.

„Dolazak von der Leyen značajan zbog percepcije o težini Hrvatske uoči predsjedanja EU“

Premijer Andrej Plenković iz­­javio je krajem julija u Dub­rovniku kako je dolazak no­ve predsjednice Europske ko­­misije Ursule von der Leyen u Hrvatsku kao u tretu dr­ža­vu po Francuskoj i Poljskoj, značajan zbog percepcije javnosti o težini Hrvatske kao najnovije članice Europske unije ka će 2020. ljeta prvi put predsjedati Europskim vijećem.

Tagovi: 

Marko Vuketić je nastupio službu kao veleposlanik Austrije u Hrvatskoj

Parlamentarna grupa austrijsko-hrvatskoga prijatel­j­stva s predsjednikom Nikijem Berlakovićem na čelu se je sastala s novim austrijskim veleposlanikom u Hrvatskoj, Markom Vuketićem, i rastr­e­sla različne teme. Tako je bilo govora o dobri gospodarski i kulturni veza ovih dvih držav. Marko Vuketić je sredinom augusta o. lj. pre­uzeo funkciju veleposlanika Austrije u Hrvatskoj.