Ov „jubilej“ je prilika da i sami otvorimo oči i vidimo kako se stoji s nami

Koliko u ovom jubilarnom ljetu hvalu narodne grupe u Gradišću moglo bi nas zapeljati, da bi se konačno mogli nagnuti u naslonjači i ustanoviti: sada smo uspili * sada smo spašeni *sada je konačno zaustavljena asimilacija * sada ćedu se dica konačno učiti i naučiti hrvatski * sada će se i hrvatska kultura očuvati * sada će se u okviru našega multiploga identiteta očuvati i hrvatski element * sada ćemo konačno dostati sve one ustanove, ke su potribne za opstanak i naroda i narodnosti * sada ćedu se i Nimci početi učiti manjinske jezike * sada će zaista biti ostvarena dvojez

Koliko Zeleni kanu za narodne grupe i koliko su SPÖ, ÖVP i FPÖ od toga ostavili…

Zastupniki u Gradišćanskom zemaljskom saboru Regina Petrik i Wolfgang Spitzmüller stavili su samostalno potribovanje (Antrag) da bi Sabor zaključio u vezi s jeziki narodnih grup da bi „Oživili i obdržali jezike narodnih grup u svakidašnjici/Volksgruppensprachen im Alltag lebendig erhalten/A népcsoportok nyelvének életben tartása a minden napokban/Flogoskere grupnakere tschibtscha ando sako diveseskero dschivipe upre te likerl“. SPÖ je prominilo ovo potribovanje i zaključilo u pravnom odboru, da će Zemaljskomu saboru predložiti prominjeno potribovanje ko neka zaključi. Pokidob SPÖ u Saboru ima većinu, će se nje zahtjev za promjenu (Abänderungsantrag) zaljučiti. U pravnom odboru i ÖVP i FPÖ su glasali za SPÖ-zahtjev za promjenu. Kako u izjavi piše Regina Petrik (Z) ne more reći su li ÖVP i FPÖ iz osvidočenja ili nemarnosti glasali za SPÖ zahtjev za promjenu.

Kroz ljeto kroz vrt — Vrime po „Ledeni sveci“

Sredinom miseca maja, od 11. do 15. maja se pojavljuju takozvani Ledenjaki. Oni po narodnom vjerovanju zadnji put donesu mraze, ki bi mogli na škoditi ćutljivim raslinam. Ov nastavak serije u HN »Kroz ljeto kroz vrt« razlaže fenomen Ledenih svecev i vam kani uvaditi, ke „ćutljive rasline“ morete od sada posaditi u vrtu.

Tagovi: 

Očekivanja u novi hrvatski Savjet za narodnu grupu od 2022. su velika!

Dvim „dirigentom“ u hrvatskom Savjetu za narodnu grupu, Martinu Ivančiću i njegovomu jur dugoljetnomu zamjeniku Stanku Horvatu se je još jednoč ugodalo da u relativnom miru projde sjednica Savjeta i odibiranje za predsjednika. Ali jur duglje kipi unutar Savjeta i nakuplja se na zadovoljstvo različnih savjetnikov i savjetnic. Prvič s poslovnim redom a drugič i s odlukami uoči sjednic u ki je zapravo jur sve prije odlučeno od ovih dvih „dirigentov“ i moguće još nekih njevih pijunov i skakačev (da se služimo izrazov iz šaha), ali su savjetniki zapravo svenek postavljeni pred gotove činjenice.