Ljetos je Ulična fešta Hrvatskoga centra stala u fokusu narašćaja. Jur 30 ljet postoji u ovoj instituciji u 4. bečkom kotara dvojezična čuvarnica Viverica.

Beč – Na potpuno novi termin, od 7. do 8. junija je bila bečka Schwindgasse u srcu 4. kotara ljetos opet dva dane zatvorena, da bi se mogao Hrvatski centar predstaviti širjoj javnosti.

Minjanje termina je povezano s mogućimi predgradnji u okolici zgrade, novi termin je Hr- vatskomu centru ali ljetos donesao i najlipše vrime, ko je povulo i znatiželjne pasante kot i prijatelje i podupiratelje.

Ulična fešta je ljetos imala i poseban fokus: Hrvatski centar i dičja grupa Viverica svečuju 30. obljetnicu. Ča su štartali lani s različnimi priredbami je sada peljalo do fešte s jako bogatim programom za narašćaj.

Od trih otpodne je velik broj dice imao stalno program: Tako je Dolores Bujas čitala dici na način Kamišibaj, koloslavujski narašćaj Piplići je predstavio, ča se mlada grupa svaki pandiljak nauči, a vrhunac je sigurno bio koncert „Leti, leti zmaj“. Odličan dičji CD se je po prezentaciji u Kugi sada predstavio sa živom glazbom u Beču, a to u pivnici Hrvatskoga centra. Band – uglavnom roditelji dice oko Filipa Tyrana – se je mogao veseliti velikomu broju dice, ka su jačila svaku jačku sa sobom.

Viverica je vjerojatno najsladji uspjeh Hrvatskoga centra. Ča je 1993. ljeta počelo s trojom dice se je u medjuvrimenu proširilo u stalno punu privatnu dičju grupu s 14 dice, ka more uživati u pažljivo izibranoj dvojezičnoj ponudi.

Viverica ima novine prilikom jubileja

O svakidašnjici u čuvarnici se more od sada čitati u posebni novina, ke su uredile Vera Reith i Jelena Tyran. U nji nastaje i jasno, koliko angažirani su roditelji, ki su djelomično i sami jur pohodili Vivericu. Pred svim za nje je bio priredjen disco večer u stilu 1990-ih.

I na kulinarskoj ponudi su dica ljetos imala veselje: S pekarom Luigijem su mogla sama napraviti svoju pizzu, a Delikroat nudio je svoje fine hrvatske špecijalitete.

Ulična fešta ima cilj predstaviti djelovanje ove krovne organizacije i svih društav, ka djelaju unutar nje, širjoj publiki. U petak je dakle tradicionalno nastupio zbor Otvorena srca, zbor HAK-a HAKapella i dugoljetni prijatelji Centra Dubrovački kavaljeri.

U subotu, drugi dan priredbe su ov zabavni dio preuzeli Bečki dečki i etno sastav iz Hrvatske Balkalar, ki jur jako dobro poznaju Schwindgasse i svako ljeto nanovič uspiju povući i znatiželjne pasante sa svojom živom energijom. Dica su u dvoru zgrade opet imala puni program. Hana Lukas Midžić predstavila je dičje kazališće Basnolovke i peljačice različnih tečajev za dicu su dicu u ostalo vrime zabavljale.

Tereza Grandić