Dobro uspili protulićni koncert Vlahije

BANDOL — U subotu, 14. maja održali su u farskoj crikvi Bandola koncert tamburaške grupe Vlahija. U centru su stali ovput hiti i šlageri iz Dalmacije, domovine muzičkoga peljača grupe Ante Pletikosića. Pri ovom koncertu predstavili su se i tri novi tamburaši i to Fabijan Omašić, Jonatan Tkauz i David Talijan. Svakako je dobro, da se mnogo dice iz osnovne škole Bandola uči tamburati, tako da će grupa u budućnosti imati dosta narašćaja.

Dvojezična internet-stranica za veleopćinu Frakanava-Dolnja Pulja

FRAKANAVA — Zemlja Gradišće je pred već od 40 ljet složila susjedna sela Dolnju Pulju, Frakanavu, Mučindrof i Pervane u skupnu općinu Frakanava-Dolnja Pulja. Prilikom te obljetnice je Gradišćanska zemaljska vlada dodilila skupni općinski grb veleopćini, koga su općini svetačno izručili prilikom svetačnosti 3. aprila.
Tom prilikom su brojnoj publiki predstavili i novu domaću stranicu (homepage), ku su sada konačno postavili u mrižu i kom se općina predstavlja i dvojezičnom stranicom u internetu.

Novine Hrvatski glasnik u Ugarskoj proslavile svojih prvih 20 ljet

Hrvatski glasnik, tajednik Hrvatov u Ugarskoj i nasljedne novine nekadašnjih Narodnih novin je 5. maja slavio prvih svojih 20 ljet. Kako je naglasio Csaba Horvat, direktor izdavačke kuće Croatica a tim i izdavač ovoga tajednika „Jubilej koga obilježavamo u prvom redu je praznik svih ki u toj instituciji djelaju. No, to je u isto vrime i praznik svih nas. Jer Hrvatski glasnik pripada svim nam.

Melanie Balašković nova predsjednica Štokavcev

Folklorni ansambl južnogradišćanskih Hrvatov Štokavci je pri svojoj generalnoj sjednici, 2. aprila u domu kulture u Čajti, odibrao novu predsjednicu. Melanie Balašković slijedi dugoljetnomu peljaču sastava, Werneru Omischlu u ovoj funkciji. Omischl je stao od osnivanja grupe svega skupa 17 ljet dugo na čelu društva. Pod njegovim peljačtvom su Štokavci uz brojne nastupe i izdali četire produkcije.

Tagovi: 

»Znak za zasluge« za Ferija Grandića

STINJAKI/BEČ — Feri iliti Ferec Grandić iz Stinjakov je pandiljak, 16. maja u ministarstvu vanjskih poslov odlikovan »Znakom za zasluge u vezi s Austrijom« za njegov pomoćni angažman za razvijanje zapadnoafričke zemlje Burkine Fasa.
Penzionirani stolar (tišlir) je sa svojim društvom »Pomoć direktno« zgradio škole, bolnice, dome za siročeta i zdence u afričkoj zemlji Burkina Faso, to je tretonajsiromašnija zemlja svita.

Tagovi: 

Hrvatski tečaj za početnike u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Ako zvana materinskog jezika ne poznamo još jedan jezik, živimo samo jedan život. Ovako nas upominja jedna češka izreka. Svaki novi jezik, koga naučimo nam nudi i novi život.
Učenje jezika je izazivanje  a nas i zabavlja. Ljudi većkrat kažu, da samo dica moru brzo naučiti strani jezik. To nije istina, nikada niste prestari za učenje. I odrasli moru uživati u učenju i biti jako uspješni. Ovo nam svidoči i potvrdjuje tečaj hrvatskoga jezika u Kugi.

Osamnaest novih tamburov za OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

U okviru kulturnoga programa petak, 15. aprila u Koljnofu su oficijelno preuzeli i blagoslovili nove tambure za školsku tamburašku grupu. Odgovorni u školi su pomoću EU-Leader-projekta mogli nabaviti 18 instrumentov graditelja tamburov Marinka Katulića iz prijateljske općine Buševec u Hrvatskoj.

Bela Rešetar 61. rodjendan

ČAJTA - PROMJENA. 16. marca, na predvečer svojega 61. rodjendana je dosadašnji kotarski seljački peljač kom. savj. Belo Rešetar po 20 ljeti predao tu funkciju u mladje ruke i to zastupniku u Zemaljskom saboru Reinhardu Janyju iz Dolnjih Sič. Jany se je najprvo zahvalio a prlje nego je Rešetar naprikdao svoju funkciju je u svojem predavanju naglasio uz ostalo, da ima 91 selo i da nije moguće poiskati sva ta sela, zato su potribne skupne sjednice.

Mirko Berlaković navršio 70 ljet

Mirko Berlaković sada jur 50 ljet djeluje ne samo kao školnik i kantor nego pred svim i u narodnom vrtljacu gradišćanskih Hrvatov — a u zadnje vrime je aktivan kao zborovodja i kantor pretežno na ugarskoj strani granice, a onde je dijelom našao i novu životnu sredinu. Aktualno sabira materijal koga uredjuje za veliku monografiju o bratiću mu pateru Augustinu Blazoviću (1921. -2004.). Ova knjiga će izajti u dogledno vrime u okviru izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva, komu je Mirko Berlaković predsjedavao 20 ljet dugo. 13. aprila je svečevao svoj 70.