STINJAKI/BEČ — Feri iliti Ferec Grandić iz Stinjakov je pandiljak, 16. maja u ministarstvu vanjskih poslov odlikovan »Znakom za zasluge u vezi s Austrijom« za njegov pomoćni angažman za razvijanje zapadnoafričke zemlje Burkine Fasa.
Penzionirani stolar (tišlir) je sa svojim društvom »Pomoć direktno« zgradio škole, bolnice, dome za siročeta i zdence u afričkoj zemlji Burkina Faso, to je tretonajsiromašnija zemlja svita.
Težišće Grandićevoga djelovanja je izgradnja infrastrukture, pred svim na školskom i zdravstvenom području. Feri Grandić je rekao za Hrvatski radio Orf-a Gradišće o ovom saveznom odlikovanju, da je ovo za njega najveća nagrada od svih, ke je zasada dostao. On se ovim putem i zahvalio kod svih Hrvatov, ki ga podupiraju. Bez njih, da ne bi mogao danas onde stati. On se ufa, da mu Bog dā još i na dalje zdravlje, da more još mnogo ljet dalje djelati, je rekao Feri Grandić. Jur 45 puti je bio u Burkini Fasu, kade se osobno skrbi za svoje projekte. Feri Grandić je u 75. ljetu života.
(uredn.)

Kategorije