BANDOL — U subotu, 14. maja održali su u farskoj crikvi Bandola koncert tamburaške grupe Vlahija. U centru su stali ovput hiti i šlageri iz Dalmacije, domovine muzičkoga peljača grupe Ante Pletikosića. Pri ovom koncertu predstavili su se i tri novi tamburaši i to Fabijan Omašić, Jonatan Tkauz i David Talijan. Svakako je dobro, da se mnogo dice iz osnovne škole Bandola uči tamburati, tako da će grupa u budućnosti imati dosta narašćaja.

Na samom početku koncerta stao je instrumentalni kusić „Rondo Croatico“, koga je — kako i kusić „Konjica“ — komponirao Sigi Hajszan, ki je sa svojom suprugom Ingom ljeta dugo svirao u ovoj grupi. Uopće se triba naglasiti, da Sigi, uz Antu Pletikosića, redovito piše odnosno komponira pjesme za „svoju“ Vlahiju.
I ovput istaknuli su neki člani društva kao solopjevači. Tako je Ana Balasković-Tkauz interpretirala „More sinje“, peljač grupe Dominik Talijan „Zbog tebe sam“, njegov otac Džulo „Otrov s tvojih usana“, Katrin Ulrich „Virujen u te“, kao i Julija Popović zajedno s Antom Pletikosićem hit „Konobo“.
Kao gosti polipšali i upotpunili su i ovput čisto hrvatski program koncerta pjevači klape Vrime iz Vulkaprodrštofa s nekoliko hrvatskih hitov, kako na primjer „Ružo moja crvena“, „Cesarica“ ili „Croatio iz duše te ljubim“. Na samom koncu nastupila je klapa skupa s tamburaši s poznatim hrvatskim šlagerom „Da te mogu pismom zvati“, što je svakako bio apsolutni vrhunac ove priredbe.
Brojna publika bila je oduševljena od kvalitetnoga sviranja i jačenja, što je pokazao i buran aplauz na koncu. Svakako je ovo u prvom redu zasluga Ante Pletikosića, ki vježba jur ljeta dugo Vlahiju. Kroz program na hrvatskom i nimškom jeziku su peljale tamburašice Andreja Zlatarić i Katrin Ulrich, ke su se na samom koncu zahvalile fari i općini Bandol kao i Top-u Pinkovac, ki u okviru tamburaške škole jug podupira Vlahiju. Po koncertu bili su pohodniki pozvani u farski dom, kade je bio priredjen obiljan bife.    (f. ostović)