Premijera s Weidingerovimi skeči na pozornici u Hrvatskom Židanu

Kazališna grupa Hrvatskoga Židana pod peljanjem Jadranke Tóth je subotu, 29. I. pokazala premijernu predstavu svojega ljetošnjega igrokaza. Zavježbali su skeče pokojnoga pisca Joške Weidingera »Maskenbal«, »Nevidljivi metulji« i »Ženit, udavat — ča je to?«. Pri ovoj kazališnoj predstavi su nastupili i gosti iz Petrovoga Sela. Židanci ćedu svojimi skeči gostovati i u Plajgoru, Undi i Koljnofu a takaj i na festivalu narodnoga kazališća u Hercegovcu (Hrvatska). Na poziv kazališne grupe je Petar Tyran predavao o ulogi J. Weidingera u kulturnom životu grad. Hrvatov s posebnim gledišćem i na Hrvate u Ugarskoj.

Kisečka svinjokolja po staroj pravici

Ljetos smo po treti put skupa došli na svinjokolju, ča će polako tradicija nastati kod nas u Kisegu. Čuvati i oživiti kanimo ov običaj, koga smo doma na Undi i Židanu, u Prisiki, u Plajgoru svi još doživili kao dica, kao mladi ljudi. Ovom prilikom kanimo se zahvalit i našim Hrvatom za cjeloljetnu suradnju u Kisegu. Isto tako se zahvaljujemo i svim našim pomagačem, podupiračem. Tako je pred skupnom vičerom pozdravio goste Sándor Petković predsjednik mjesne Hrvatske manjinske samouprave.

Tagovi: 

Dijamantni pir

Dijamantni pir. Hižniki Marica i Hanzi Horvat su se pri sv. maši petak, 21. januara spomenuli 60 ljet skupnoga života u hištvu. U svojoj prodiki je mjesni dušobrižnik fra. Ivan Jelić izrazio svoje zadovoljstvo, da su se oni odlučili kako bi ov jubilej svečevali u svojoj krsnoj fari. Svoj zeleni, srebrni i zlati pir su svečevali u Imstu u Tirolu. Trbuhom za kruhom su se u mladi ljeti odselili tamo i onde osnovali obitelj, a onde im dica živu i danas. Kad su došli u mirovinu, su se doselili opet najzad u Veliki Borištof.

Hrvatski bal u Beču se je ljetos poklanjao pred Gradišćem

Ljetošnji Hrvatski bal u Beču su održali u Kursalonu (Stadtpark) subotu, 22. januara. Ljetošnje geslo je bilo  »90 ljet Gradišće“. Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je otvorio bal sa spletom gradišćanskohrvatskih tancev i jačak »Valcer - čarda - besntonc«. Za zabavu su svirali  Forum (Zadar), Die Buchgrabler (Gradišće), Paxi, Cimbalova kapela bratov Kuštarovcev (Požun), u polnoć je nastupio „Slavko Ninić & prijatelji“ s muzičkim projektom „Oglazbeno Gradišće“. Marijana Stojšić i Konrad Robica ml. su moderirali bal. Oko 800 gostov je pohodilo ovoljetni 64. po redu Hrvatski bal u Beču, je rekla Gabriela Novak-Karall od organizacijskoga štaba za ov bal.

Tagovi: 

Dan mladine 2011. u sridnjograd. Gerištofu

BEČ — Kako je javio Hrvatski akademski klub (Hak) na čelu s predsjednicom Julijom Klemen, četvrtak, 20. januara je pala odluka o dojdućem Danu mladine 2011. Kako je rekla Julija Klemen „po intenzivnoj diskusiji u proširenom odboru je pri tajnom glasovanju spala odluka, da će se Dan mladine ljetos održati od 9. do 11. septembra u sridnjogradišćanskom Gerištofu.

Tagovi: 

Ljetošnji Kuga-bal u znaku bluesa i domaćih muzičkih proizvodov

Subotu, 15. januara u velikoborištofskoj Kugi su priredili svoj jur tradicionalni, u medjuvrimenu 9. po redu bal, a organizirali su ga opet aktivisti Kuge na čelu s predsjednicom dr. Gerlindom Stern-Pauer. I ljetos su otvorili bal s posebnom točkom u skladu s temom, naime prikazom branja pamuka na polji južnih držav Sjedinjenih Američkih Držav. Pri tom su mlade divojke presenetile sa svojim toliko tipičnim jačenjem črnih robov a posebno se je sa svojim „črnim“ glasom istaknula Zrinka Kinda. U bar-sceni uz pijanista i basista je Joško Vlašić u maniru toga časa peljao kroz ovu malu reviju. Zato su i sve prostorije stale u znaku ove tematike i vidilo se je, da su kugini aktivisti uložili puno truda pred svim ali i duše u ov bal i u dekoraciju. Poseban magnet je bio bar (i zato kad se je smilo kuriti) ali i zbog atmosfere uz odličnoga pijanista, ki je svirao, jazz, boogie woogie i druge šlagere iz te dobe Amerike.

Tagovi: 

Franjo Pajrić sedamdesetljetnik

Nedavno, 25. novembra  je školski dir. u m. Franjo Pajrić svečevao svoj 70. rodjendan. U 1964. ljetu je postao peljačem doma kulture u domaćem Koljnofu a 1990. ljeta pak predsjednik Hrvatskoga društva u tom tada još znatno jačem hrvatskom selu kraj Šoprona. Ovo predsjedničtvo je predao 2002. ljeta u mladje ruke, naime Ferija Grubića, kašnjega načelnika Koljnofa (Fidesz).

Tamburaški bal Stalnosti u Čajti

Folklorna grupa Stalnost je subotu, 8. januara priredila svoj jur tradicionalni tamburaški bal. Otvorila je grupa narašćaja, ku su podupirali aktivni člani. Predstavili su dvi jačke, i to „Pozdrav Hrvatov“ i „Hej kot smo mi iz Čajte svi!“. Uza to su mladi junaki prezentirali ples „Banat. Bal je bio dobro poiskan a goste je do ranoga jutra zabavljala grupa Pannonix. Vrhunac bala je sigurno bilo dobro pripravno polnoćno presenećenje i tombola.

Tagovi: