U Pandrofu Monika Liehl skupa s hižnim drugom Petrom u svojem (Gajtnerovom) škadnju u Školskoj ulici redovito priredjuje takozvani »Sajam zemlje«. Koncem aprila su imali geslo „Od jaj do rasadnikov“. Svaki put neki drugi proizvodjači, producenti iz okolice od kih 40 kilometrov prodavaju svoje produkte.
Ovput je Hanes Pinterić iz Klimpuha nudio svoje produkte šafran i majoran na ovom Sajmu zemlje i je uza to pohodnikom sajma razložio svoja različna biljna ulja. Zapravo su to začinska ulja, ka su se našla na Pinterićevom štandu kao npr. kimovo, majoransko, čilijevo, timijansko, estragomovo, korinadarovo itd. ulje.

Kako je naglasio Pinterić, ovi ekskluzivni produkti se od samoga plasiraju na tržišću, to je: u ekskluzivni restorani i ugostiteljski poduzeći. On ova biljna ulja načinja na drugi nego dosadašnji način, kada su je načinjali tako da je bila baza recimo ulje od sunčenic a tomu su se pak dodali ovi začini, da bi ulje preuzelo okus, duhu začina. Pinterić je prešao na drugi način produkcije, jer preši recimo sunčenice skupa s dotičnim začinom, npr. kimom ili majoranom. A to ovomu ulju dā onda ta posebni okus. Ali se smi koristiti samo u mali doza kao dodatni začin recimo na salate ali i meso a najbolje ako se spreja prik dotičnoga jila, jer je ovo ulje jako intenzivno.
Na sajmu u Pandrofu nudu različno dugovanje od mličnih produktov prik mesa i meda ča do žganoga.     (uredn.)

Kategorije