Navodno da roditelji optužuju Branka Kornfeinda — on se brani da nije istina

Na osnovnoj školi Bijeloga Sela zbog jednoga dogodjaja pri vjeronauku u tretom razredu još u januaru se je sada pojavio dosta velik zblud i dignule su se prašine. Učitelju za vjeronauk, farniku u Pandrofu i Novom Selu mr. Branku Kornfeindu predbacivaju, da je potribovao od školara, da usti zame papuče iz kante za smeće. Ali nije to dite samo uvadilo svojim roditeljem nego su to roditelji stoprv tajedan kašnje od drugih dočuli na seoskom balu. Navodno kolega pedagog optuženoga Branka Kornfeinda i visoki školski dužnosnik bi mogao stati za ovimi optužbami a ne more se nažalost ni isključiti protivljenje Kornfeindovomu izraženomu Hrvatstvu.

Tagovi: 

Hrvatski bal Jug u Vincjetu je bio velik uspjeh s raznovrsnim programom

Polag ocjene glavnoga organizatora bala u hali u Vincjetu, potpredsjednika Hkd-a Jug Bruna Radakovića, kih 500 gostov je petak, 11. februara pohodilo 28. po redu hrvatski bal u organizaciji Hkd-a Jug. Bal je ljetos suorganizirala tamburica Skupčina iz domaćega Vincjeta. Ideja je da svako ljeto neko drugo hrvatsko selo na jugu Gradišća preuzme organizaciju bala. Folklorni ansambl Štokavci je otvorio bal s novom svojom koreografijom »Korčulanski stari bali«, za zabavu i ples su svirali Pannonix a u polnoć je nastupila Hannah Darabos kao atrakcija bala. Pratio ju je mladi, novoformirani muzički sastav.

Tagovi: 

Klub mladih u Hrvatskom Jandrofu uspješno priredjuje bal

U organizaciji Kluba mladih na čelu s Palom Malijem u Hrvatskom Jandrofu su priredili jur 22. Hrvatski bal po redu u Domu kulture. Ovput su pozvali subotu, 12. februara u jako lipo uredjene prostorije. More se reći da se je jandrofska mladina jako potrudila da lipo uredi prostorije i da i uz izbor muzičkih grup i dodatnoga programa gostom u rasprodanoj dvorani nudi lipi u ugodan boravak i odličnu zabavu. Klapa Tić iz Tribalja kraj Crikvenice (Hrvatska) je otvorila bal. Za zabavu su do rane zore svirali tamburaši Daj šta daš iz Beča i domaći Briljanti.

Tagovi: 

U Undi se je sastalo cijelo Gradišće

Po 14. je organizirao hrvatski bal u gostioni Koli Hkd Veseli Gradišćanci skupa s mjesnom Hrvatskom manjinskom samoupravom. Počasne goste je pozdravio Štefan Kolosar, ki je predsjednik županijske Hrvatske manjinske samouprave Jura-Mošon-Šopron. Med časnimi gosti su bili Boris Golubić, konzul Veleposlanstva iz Budimpešte, delegacija iz matične zemlje Slavonije iz Cerića (Undanci imaju prijateljske veze sa Cerići, selu blizu Vinkovcev).

Tagovi: 

Uspješni biznismen Davor Sertić

Mr. Davor Sertić Mba (Master of Busines) je jur većkrat nagradjeni utemeljitelj internacionalne spedicijske grupe Unitcargo. Rodjen je iz Hrvatske, ali je jur kao klinac došao iz Like u Beč. Svoj uspjeh vidi u neumorni ambicija svojih roditeljev da dostane čim bolju naobrazbu a prije svega i u vlašćoj filozofiji i strategiji zapošljava isključivo suradnike, ki govoru jezike i poznavaju kulturu onih 40 zemalj s kimi njegova firma ima odnos u biznisu, poslu.

Tagovi: 

Joško Preč 85 ljet

JURA — Farnik u mirovini Joško Preč svečuje 19. februarasvoj 85. rodjendan. Rodjeni Undanac je od 1976. do 89. ljeta službovao u Dijecezi Željezno, tako u Dolnjoj Borti, Velikom Borištofu, Ketelju, Šundrofu i Filežu. Joško Preč je bio urednik novin Crikveni glasnik, a jur duga ljeta piše članke, vjerska razmišljanja za Hrvatske novine. Joško Preč danas živi u mirovini u sjemenišću u Juri (Ugarska).
Hrvatsko štamparsko društvo mu je 2008. ljeta objavilo knjigu, zbornik s naslovom »Ispunjen ljubavom« (premišljavanje kroz crikveno ljeto). U toj knjigi on razmatra i tumači, objašnjava i opominja, viče i oprašća a vrhu svega poziva na ljubav — i on sām je ispunjen ljubavom, čistom ljubavom i mudrom dalekovidnošću iskušenoga človika.

U dvorac u Gijeci će se useliti sveučilišće

GIJECA — Dvorac Gijeca će nastati sidišće sveučilišća. Kako je javila hrvatska redakcija Orf-a Gradišće, ćedu jur s ovim ljetnim semestrom onde privatna sveučilišća iz Beča i Budimpešte nuditi Masters tečaj za stručnjake u pitanji sigurnosti. Na kraj dvi i pol ljeta se neka pak formira privatno sveučilišće, ko će školovati stručnjake institucijov kako su to na primjer hitna pomoć, policija, ognjogasci i organizacije civilne obrambe.

Tagovi: 

Poklon knjižnici Katedre u Sambotelu

Na inicijativu studentov i studentic na Odsjeku za hrvatski jezik u Sambotelu, Hrvatsko štamparsko društvo je predalo izbor iz svojih tiskanih izdanj u minuli ljet i desetljeći da bi studenti i studentice hrvatskoga odnosno gradišćanskohrvatskoga raspoložili i potribnom literaturom. U prigodnom svečanom aktu potpredsjednica Hštd-a mr. Silke Bilišić 9. februara predala je ov književni poklon Odsjeku u Sambotelu.

U spomen 90. rodjendana A. Blazovića

Zastupniki hrvatskih društav pod krovom u Schwindg. 14 u Beču su se nedilju, 6. februara u Frakanavi spomenuli pokojnoga benediktinca patera dr. Augustina Blazovića. Dugoljetni dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču bi ljetos bio navršio 90 ljet. Na obiteljskom grobu Blazovićevih (Galovićevih) na frakanavskom cimitoru su položili buket cvijeća, recitirali pjesme i se spomenuli p. Augustinovih zaslug. Spomenpriredbi otpodne (16.00) su se pridružili mjesni farnik Joško Kuzmić, zastupniki Hkd-a rodjaki i stanovniki sela.