Folklorni ansambl južnogradišćanskih Hrvatov Štokavci je pri svojoj generalnoj sjednici, 2. aprila u domu kulture u Čajti, odibrao novu predsjednicu. Melanie Balašković slijedi dugoljetnomu peljaču sastava, Werneru Omischlu u ovoj funkciji. Omischl je stao od osnivanja grupe svega skupa 17 ljet dugo na čelu društva. Pod njegovim peljačtvom su Štokavci uz brojne nastupe i izdali četire produkcije.

Uz tri nosače zvuka, na ki su snimljene jačke i melodije južnogradišćanskih Hrvatov, su Štokavci i izdali Dvd na kom su dokumentirani običaji krajine južno Pisanoga briga (Geschriebenstein) tijekom ljeta kako su to na primjer pir, fašnjak, žetva i vazmeni običaji.
Kako je naglasila nova predsjednica Štokavcev, Melanie Balašković, se u orijentaciji grupe i u budućnosti ništ neće minjati. Cilj će i nadalje ostati pobiranje i u daljnjem koraku konzerviranje starih navadov i kulturnoga dobra Hrvatov štokavine.
Kao drugi stup svojega djelovanja ćedu Štokavci i nadalje prezentirati posebno izibrane tance i jačke hrvatskih krajin — kako su to pokazali i na ljetošnjem Hrvatskom balu-Jug u Vincjetu s novo zavježbanom koreografijom „Korčulanski bali“. U 2014. ljetu ćedu Štokavci slaviti 20. obljetnicu postojanja. Do toga jubileja su cilji jasni, je rekla nova predsjednica Melanie Balašković. Uz drugo peljačtvo Štokavcev  predvidja djelo na dvi novi produkcija u dojdući tri ljeti. Ova izdanja pak kanu prezentirati.

Kategorije