Sofie — novi socijalni projekt Rotary-kluba Borta-Hartberg

BORTA — Pod geslom „Darovati namjesto odbaciti“ je Rotary-klub Borta-Hartberg pokrenuo dobrotvorni projekt za izmjenu robe i uslugov izmed onih, ki tribaju pomoć. Realizirali su ovu pomoćnu platformu prik interneta — www.sofie.or.at je adresa kade se najdu dodatne informacije. Ovde se moru registrirati privatniki, ki imaju stvari ili usluge ke kanu darovati — pohištvo, opremu, aparate, ali i dopunsko podučavanje, podvaranje, itd. Oni moru javiti ponude, a pomoćne organizacije se skrbu za to, da se ove ponudu.

Tagovi: 

Naticanje „Svit životinj na selu“

ŽELJEZNO — Uredničtvo Gradišće Kalendara je raspisalo naticanje za osnovne škole širom Gradišća s naslovom »Svit životinj na selu«. Školari su imali slobodne ruke u korišćenju tehnike. Zahvaljujući učiteljem i učiteljicam su dica bila jako kreativna. Žiri na čelu s Monikom Trimmel-Roženić je imao i ovo ljeto jako težak posao. Ocjenjivao je u dvi kategorija: crtež i slika s različitom tehnikom.

Tagovi: 

Ženski zbor Ljubičica u Petrovom Selu i srebrni jubilej

Na srebrnom papiru cifra 25, a pred pozornicom u čripu 25 ljubičic kinči daske i dvoranu petroviskoga Kulturnoga doma, ka se je do zadnjega mjesta napunila nedilju, 23. oktobra. Ženski zbor Ljubičica je pozvao goste prilikom svojega srebrnoga jubileja, a kako je to obično u našem selu, došli su i kotrigi svih ostalih funkcionirajućih društav, ne samo zato da polipšaju priredbu, nego da se s iskrenim srcem skupa veselu sa slavljenicami.

 

Tagovi: 

Austrijska savezna i Gradišćanska zemaljska himna — i po hrvatsku?

Noćna debata u parlamentu zbog teksta Austrijske savezne himne (predlog „kćere, sini“), ka je održana projdući tajedan, spomenula me je na 25. maj 2001. lj., kad smo otkrili spomen-ploču autorici teksta Austrijske savezne himne, plemenitoj Pauli Preradović  (prilikom 50. obljetnice nje smrti) na zgradi  u gradu Pula, Besenghijeva ulica broj 2, u koj je ona živila nekoliko ljet u ditinstvu i svojoj mladosti:

 

Tagovi: 

Muzičar i poduzetnik Feri Fellinger 50

Feri se je rodio 12. julija 1961. ljeta, a točno na ov dan 2011. ljeta, na utorak, su svečevali u Gerištofu kako jur dugo ne. Skoro svi, ke pozna Feri, su bili na ov dan pozvani na prekrasnu feštu. Oko 200 gostov se je zabavljalo do rane zore, a more se reći da je skoro svaki od njih znao svirati barem jedan instrument, tako da su se gosti neprekidno zabavljali uz muziku i ples.

Prvi sajam gradišćanskih Hrvatov u Koljnofu je bio velik uspjeh

Hrvatska manjinska samouprava je pozvala na 1. »Sajam gradišćanskih Hrvatov«; gdo se je odazvao pozivu imao je mogućnost nuditi ali i prodavati svoje specijalitete, izdanja i reklamni materijal. Mogle su se kušati šudljice, koljnofski gibaniki, bizonjske slastice, židanski lepnjaki, vedešinski štanglji, bečka Sacher-torta, borištofske punčkraflje i puno puno drugoga. Uza to su po različni štandi nudili vina iz ov i onkraj granice.

Tagovi: 

Hrvatski povijesni institut u Beču: znanstveni skup Croatica-Austrohungarica

BEČ — U Hrvatskom povijesnom institutu u bečkoj Canisiusgasse 8.-10. septembra priredili su 3. medjunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Croatica-Austrohungarica. Dva dane dugo su stali na programu različna predavanja a treti dan su sudioniki na ovom skupu pohodili Gradišće i različne hrvatske ustanove širom zemlje. Skup je peljala dr. Sanja Vulić iz Zagreba.

 

Sveuč. prof. dr. Alojz Jembrih je dao pregled o situaciji hrvatskih studentov na bečkom sveučilišću u 15. i 16. stoljeću.
 

»Sajam gradišćanskih Hrvatov« u Koljnofu

U Koljnofu u suradnji s hrvatskimi seli, društvi i organizacijami širom Gradišća (Austrija, Slovačka i Ugarska) 1. oktobra o. lj. predvidjaju organizirati »Sajam gradišćanskih Hrvatov«. Svako selo bi imalo svoj štand.

 

KOLJNOF — Hrvatska manjinska samouprava Koljnof poziva hrvatska i mišovitojezična sela u ugarskom, austrijkom i slovačkom dijelu Gradišća, nadalje grade, društva i zajednice, da bi sudjelovali na »Sajmu gradišćanskih Hrvatov«.

 

Kako izjavi i u pozivu piše inicijator i glavni organizator ovoga projekta, Petar Mogyorósi komu puno pomore Ingrid Klemenčić, „Već ili manje jur poznamo jedan drugoga. Najdemo se na fešta, na priredba, imamo različite kontakte prik obitelji, prijateljev i tako dalje.

Tagovi: 

88. po redu organizirano hrvatsko shodišće u štajersko Celje

U štajerskom Celju kod Velike Majke Austrije a uz ostalo i slavenskih narodov gradišćanski Hrvati su održali 88. po redu hrvatsko shodišće. Ljetos po prvi put pod peljanjem pater Štefana Vukića, ravnatelja Hrvatske sekcije pri Pastoralnom uredu Dijeceze Željezno. Pred tim je kanonik Tome Krojer 30 ljet dugo organizirao i peljao ovo shodišće a on je tu dužnost bio preuzeo od patera Augustina Blazovića.

Stinjačka Marijana Grandić nova generalna poglavarica sestar srca Jezuševoga

BEČ — Na čelu reda sestar srca Jezuševoga od 1. januara 2012. ljeta sr. Marijana Adelina Grandić će preuzeti funkciju generalne poglavarice i će tim zaminiti sr. M. Radegundis Ulberth, ka je ovu funkciju vršila od 2006. lj. ali će kao generalna savjetnica ostati u peljačtvu reda. Izbori za novo peljačtvo reda su bili pri minulom generalnom kapitelu „Kongregacije službenic presvetoga Srca Jezuševoga“ od 1. do 12. augusta o. lj.