Uspješni GRAJAM u Gornjem Četaru

GORNJI ČETAR — Mjesna osnovna škola je uz potporu Hrvatske samouprave toga sela, Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i županijskih samoupravov organizirala XI. Grajam. Po uzoru Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću je ov festival postao jako atraktivan u krugu mladih pjevačev na ugraskoj strani granice. Na ovom naticanju su jur sudjelivali i mladi iz Austrije, a školari iz Ugarske redovito dohadjaju na priredbu HKD-a tako i ljetos u Trajštof. 

 

Tagovi: 

Prikgranični projekt za čišćenje vode

PETROVO SELO — Na službeno otvaranje prikgraničnoga projekta »Proširenje i moderniziranje pročistača u Pinčenoj dolini L00046-PinKanAb« i na press-konferenciju su bili pozvani poglavari, noteri okolišnih sel, stručnjaki vodovodov i kanalizacije tr novinari u srijedu. 28. marca u petroviski dom kulture. Načelniki Petrovoga Sela (H) i Eberave, Nimških Šic-Eisenberga (A) ta dan su potpisali ugovor u kom su se skupa zalagali za čišćenje otpadne vode u Petrovom Selu.

Tagovi: 

Zlatka Gieler nadalje predsjednica Zigh-a

TRAJŠTOF — Pri generalnoj sjednici Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov (Zigh) 23. marca u Socijalnom centru u Trajštofu ponovno su odibrali mr. Zlatku Gieler (71) za predsjednicu ovoga društva. Časna predsjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, na čijem čelu je Z. Gieler iz Trajštofa stala duga ljeta, je od 2008. ljeta predsjednica Zigh-a.

 

Tagovi: 

Mate Kliković se je feštom oprostio

Mate Kliković, kroz skoro 29 ljet dugo „živa subvencija“ u službi Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, a kroz mnoga ljeta i generalni sekretar ovoga društva, je s 1. januarom o. lj. iz zdravstvenih uzrokov stupio u mirovinu. Da veli zbogom svojim brojnim suborcem, prijateljem i funkcionarom, ke je sprohodio kroz brojna ljeta, pozvao je na feštu u domaći Cogrštof, u prostranu kantinu nogometnoga društva. Onde su mu čestitali i u ime Hkd-a, Kup-komiteta… a uz ostale je i dr. Martin Živković držao kratku laudaciju na Matu Klikovića:

Tagovi: