FRAKANAVA — Zemlja Gradišće je pred već od 40 ljet složila susjedna sela Dolnju Pulju, Frakanavu, Mučindrof i Pervane u skupnu općinu Frakanava-Dolnja Pulja. Prilikom te obljetnice je Gradišćanska zemaljska vlada dodilila skupni općinski grb veleopćini, koga su općini svetačno izručili prilikom svetačnosti 3. aprila.
Tom prilikom su brojnoj publiki predstavili i novu domaću stranicu (homepage), ku su sada konačno postavili u mrižu i kom se općina predstavlja i dvojezičnom stranicom u internetu.
Općina da pred svim kani nuditi gradjanom informacije o različni priredba u svi četiri seli, je rekao načelnik veleopćine Frakanava-Dolnja Pulja Toni Blazović. Pravoda da je osobni kontakt najvažniji, ipak je sada i moguće se informirati i prik modernih medijov o različni dogodjaji u selu, je istaknuo načelnik Toni Blazović.
(uredn.)