Po raskošni hrvatski bali i mesopusni zabava opet i novi cilji!

Svim nam se je bojsek činilo, da je mesopust bio posebno dužičak, da smo mogli uživati (ili se i mučiti) na brojni i hrvatski bali, da je bilo puno kšnasov i mesopusnih, fašinjskih ophodov i zabavov, a pred svim i da je pod vi dugi ljeti korone zaključanj a tim i onemogućenih zabav i sastankov opet bilo moguće u cijelom i predkoronskom raskošu uživati u razonodi, plesu, jačka a pred svim i druženju. A sad bi mogao slijediti opet mirniji čas!

Zvijezde za misec marc 2023.

Baran 21.3. – 20.4.
Ljubav: Maziti se, zarovati se pod blazinu na sofi i gledati ljubavni film – tako za Vas i Vašega partnera momentano izgleda savršen skupni večer! Posao/uspjeh: Vaša predstojnica je oduševljena od Vas! Klijenti imaju potpuno povjerenje u Vas i Vam spolom doprimu nove projekte i prošnje... Zdravlje: Iako idete momentano rado na posao, nekate pozabiti na faze odmaranja i na slobodno vrime. To Vam naime daje novu moć i snagu!

Tagovi: