Zvijezde za misec novembar 2023

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Novembar će Vas naučiti konačno biti iskreni u Vašoj ljubavnoj vezi! ☘ Posao/uspjeh: Poslovne plane, ke ste si načinili za dojdući misec, ćedu se zgubiti. Vaš trud i angažman će biti skoro zaman... ♥ Zdravlje: Nevjerojatno kakova energija se ov misec shranja u Vami. Ča ćete sve s njom stvoriti?

 

Bik 21.4. – 20.05.

Tagovi: 

Po 40 ispunjenih i uspješnih ljet je došao čas za oprošćaj

Dragi štitelji i drage štiteljice Hrvatskih novin, dajem Vam zbogom s ovoga mjesta u ovi naši novina. Došao je čas da završim svoju službu za Vas i da Vam svim velim bogplati i lipa hvala za Vašu vjernost i meni ali pred svim ovomu našemu skupnomu tajedniku, na čijem čelu sam smio biti punih 40 ljet dugo.

Sastanki sadašnjih i budućih aktivistov potribni već nego ikada!

Jedna je činjenica, da proporcionalno s vrimenskim ili geografskim razmakom odnosno s daljinom kod naših ljudi se smanjuje znanje o naši hrvatski društvi i sve manje se razlikuje gdo je gdo i ča gdo djela i zač se gdo zalaže i ko težišće gdo ima. Druga je činjenica, da i sami aktivisti i aktivistice, čim su mladji i mladje, sve manje znaju razlikovati med društvi i organizacijami niti dovoljno znaju za ča ko društvo stoji i čim se posebno bavi.