Čemu ponovne granične kontrole med Austrijom i Slovačkom?

Opet jednoč Austrija „rošta/šebeće sabljom“ a to u koncertu s drugimi „zapadnimi“ državami i zaoštrava granične kontrole unutar šegenskoga prostora. Onda i intervjui s ORF-om kade reporter stoji na austrijskoj granici sa Slovačkom i govori o migranti ki „ulazu iz Češke“ (?), a pak i direktor gradišćanske policije, ki na pitanje moderatora ORF-studija Gradišće na niti jedno pitanje nije mogao logično odgovoriti zač je to potribno i u čemu ima koristi, ako sada opet jednoč zaoštravaju kontrolu na granični prijelazi – najprvo za deset dani. No, to će sigurno biti duže. Austrijski ministar unutarnjih poslov je isto lovio za plauzibilnimi argumenti, zač su ponovo morali upeljati kontrole na ovi dvi gradišćanski granični prijelazi u Gijeci (starom i novom).