Hrvatska društva reagirala na „skromnu“ odluku gradišćanskoga SP-a, VP-a i FP-a

Pred kratkim su zastupniki Zelenih u Gradišćanskom zemaljskom saboru — Regina Petrik i Wolfgang Spitzmüller — stavili samostalno potribovanje da bi Sabor zaključio kako bi „Oživili i obdržali jezike narodnih grup u svakidašnjici/Volksgruppensprachen im Alltag lebendig erhalten/A népcsoportok nyelvének életben tartása a mindennapokban/Fl o goskere grupnakere tschibtscha ando sako diveseskero dschivipe upre te likerl“. SPÖ na čelu s Elisabethom Trummer i Robertom Klikovićem je prominio ovo potribovanje i zaključilo u pravnom odboru, da će Zemaljskomu saboru predložiti prominjeno potribovanje da bi je zaključili. Od izvorne molbe Zelenih je ostao samo fragment i ta je jako „oblažen“. Pokidob SPÖ u Saboru ima apsolutnu većinu, će se nje zahtjev za promjenu (Abänderungsantrag) zaključiti. U pravnom odboru su i ÖVP i FPÖ glasali za SPÖ-zahtjev za promjenu. Nato su sada dosta jasno reagirala i neka hrvatska društva ka, „neovisno o tomu gdo je stavio ovu molbu u punom sadržaju podupiraju ov zahtjev za promjenu“.

Koliko Zeleni kanu za narodne grupe i koliko su SPÖ, ÖVP i FPÖ od toga ostavili…

Zastupniki u Gradišćanskom zemaljskom saboru Regina Petrik i Wolfgang Spitzmüller stavili su samostalno potribovanje (Antrag) da bi Sabor zaključio u vezi s jeziki narodnih grup da bi „Oživili i obdržali jezike narodnih grup u svakidašnjici/Volksgruppensprachen im Alltag lebendig erhalten/A népcsoportok nyelvének életben tartása a minden napokban/Flogoskere grupnakere tschibtscha ando sako diveseskero dschivipe upre te likerl“. SPÖ je prominilo ovo potribovanje i zaključilo u pravnom odboru, da će Zemaljskomu saboru predložiti prominjeno potribovanje ko neka zaključi. Pokidob SPÖ u Saboru ima većinu, će se nje zahtjev za promjenu (Abänderungsantrag) zaljučiti. U pravnom odboru i ÖVP i FPÖ su glasali za SPÖ-zahtjev za promjenu. Kako u izjavi piše Regina Petrik (Z) ne more reći su li ÖVP i FPÖ iz osvidočenja ili nemarnosti glasali za SPÖ zahtjev za promjenu.

Sastanak o kooperaciji Zemlje i manjin

Zastupniki trih Savjetov gradišćanskih narodnih grup su u srijedu, 12. maja bili na prvom informativnom sastanku kod zemaljskoga poglavara Gradišća Hansa Petra Doskozila zbog predvidjene suradnje u vezi s ljetošnjim jubilejom »100 ljet Gradišće«. Zasada jednoč su samo izminili informacije i predstavili ideje i plane, je rekao predsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu Martin Ivančić za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće.

95.400 eurov za HKD, HKDC i HNVŠ kao i za HAK povodom »100 ljet Gradišće«

Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je četvrtak, 6. maja otpodne sastao na sjednicu u digitalnom prostoru. Polag rotacijskoga sistema, koga si je hrvatski Savjet sām dao u svojem poslovnom redu je Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC), preuzeo predsjedavanje ovoga savjetodavnoga gremija, a dosadašnji predsjednik, Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD), je opet potpredsjednik Savjeta.

10 ljet »Koruško rješenje seoskih tablic«

Pred deset ljet, 26. aprila 2010. u Koruškoj su se konačno sporazumili i dogovorili o 164 dvojezični seoski tablica u Koruškoj. S velikimi očekivanji su se u Celovcu sastali tadašnji državni tajnik Ostermayer (SPÖ), tadašnji zemaljski poglavar Koruške Dörfler i zastupniki koruških Slovencev na završno kolo o dvojezični seoski tablica u južnoj Koruškoj. Pri tom „maraton-sastanku“ za okruglim stolom su se konačno ujedinali na 164 općine odn. sel za južnu Korušku. O rješenju pitanja slovenskoga službenoga jezika u dotični opći na su se istodogovorili. Sve stranke uovom dugoljetnom sporu(Streitfall) su izjavile kakosu zadovoljne s rješenjem.

Izgubljena generacija ili kako neka peljamo diskusiju o Savjetu

Najglasniji kritičar hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu i sām član toga savjeta jur nekoliko ljet dugo, Matthias Wagner, je pred dvimi tajedni položio uprav tu funkciju, u koj je privukao uvijek najveć pažnje. Položio je naime svoj mandat u hrvatskom Savjetu za narodne grupe, s kim je zastupao primarno HKD, a uz to i HAK i TMŠJ (Tamburašku muzičku školu jug). Za samoga Wagnera njegovo polaganje mandata nije važno. On je i svoje odstupanje koristio za kritiku na sistemu Savjeta— malo točniji pogled na situaciju.