Hrvatsko štamparsko društvo je petak, 15. decembra, održalo svoju ljetošnju generalnu sjednicu. U okviru spravišća, pri kom se je odibrao i novi odbor, je društvo prezentiralo novi Kalendar Gradišće 2024.

Petrovo Selo – Kot je razložio predsjednik HŠtD-a, Ivica Mikula, su se odgovorni ljetos odlučili s jedne strani za Petrovo Selo, jer se generalno spravišće štamparov po rotaciji svako ljeto održi u drugoj regiji Gradišća, s druge strani ali pred svim i zato, jer su se ovde svi, pri ljetošnjem Danu mladine, jako dobrodošlo ćutili.

Po pozdravni riči predsjednice Hrvatske samouprave Petrovoga Sela, Ane Timar Škrapić, se je počeo oficijelni dio sjednice. Predsjednik štamparskoga društva, je izvješćavao o djelovanju društva i je tako istaknuo promjene u redakciji Hrvatskih novin, redovite sjednice odbora kot i novost, da je HŠtD dostao subvencije za dvoja ljeta, ča je pred svim pomoglo pri osiguranju uredničkoga tima, na čelu s Terezom Grandić ka je naslijedila Petra Tyrana i postala glavna urednica. Prije nego je Ivo Domnanović, kot zastupnik kontrolorov, rasteretio odbor, je i blagajnica Gabriela Novak-Karall u svojem izvješćaju dokazala da HŠtD trenutno stoji na solidni financijski noga.

Novi odbor

Glavna točka večera je bila odibranje novoga odbora štamparskoga društva, u kom je došlo do nekoliko novosti odnosno proširenja: Na čelu društva za jednu daljnju periodu, stoji Ivica Mikula, njegovi zastupniki su ostali Rajmund Wagner i Wolfdieter Škodler. Na poziciju tajnice se je odibrala Ingrid Klemenčić a nje zastupnik je nastao Michael Hirschler. Blagajnu će i nadalje peljati Gabriela Novak-Karall, kot nje zastupnica se je novo odibrala Mirjam Schmidt-Karall.

U prošireni odbor su se odibrali Andrija Handler, Jive Maasz, Geza Völgyi kot i Matthias Wagner a u savjetovajućem odboru se moru najti Nikola Benčić, Ivan Rotter, Robert Hajszan, Petar Tyran, Stefanie Karall i Katarina Krupić. Kot kontrolori su se odibrali Ivo Domnanović i Davor Frkat.

Na koncu oficijelnoga dijela se je predsjednik štamparskoga društva zahvalio još Rudiju Berlakoviću kot i Riti Jandrišić, ka je bila od 1993. ljeta, ada 30 ljet dugo, aktivna članica odbora, za nje veliki angažman i trud.

Prezentacija kalendara i folklorni program

Seoska folklorna grupa HKD Gradišće se je skrbila za vrhunski folklorni okvir večera i je predstavila tri koregrafije.

Kot zadnja točka večera je Ingrid Klemenčić, ka jur od 2009. ljeta uredjuje ovo obljubljeno štivo, predstavila ljetošnji Kalendar Gradišće (vidi HN broj 50). Velika posebnost u ljetošnjem kalendaru su pjesmice pokojne Petrovišćanke Timee Horvat, čije objavljenje je i znak velike hvale za sve nje čine, ke je udjelala za gradišćanskohrvatski narod.

Ukupno 21 suradnik je ljetos sudjelivao i obogatio kalendar s različnimi prinosi. Kot lektor je i ov put fungirao Ivan Rotter.

 

Kalendar Gradišće prodavaju:

Na Hati: Petar Tyran, farnik Franjo Borenić, Günther Potz

Na Poljanci: HŠtD-ured, Helga Palatin, Andrea Kliković,

U Sridnjem: Lodne u Filežu, Mjenovu, Malom Borištofu, Dolnjoj Pulji i Šuševu, Gabi Kuzmić, Štefan Zvonarić

Na Jugu: Rajmund Wagner, Tereza Grandić, Martin Omischl

… kot i seoski povjereniki. Narudžba je moguća i putem ured@hrvatskenovine.at kot i telefonski. Cijena je 15,– plus 3,– poštarina.