Državna tajnica Muna Duzdar na pohodu u Gradišću — i HKDC-u i HNVŠ-u u Željeznu

Državna tajnica u Saveznom kancelarstvu za diverzitet, javnu službu i digitalizaciju Muna Duzdar (Spö) je u petak, 21. oktobra službeno pohodila Gradišće i je tom prilikom pohodila i Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (Hkdc) i Narodnu visoku školu Gradišćanskih Hrvatov (Hnvš) u Željeznu.

U Hrvatskoj posluje 700 austrijskih firmov: Tako opsežna je poslovna suradnja

Jur drugi put ovo lje­­to Šibe­n­sko-kninska županija predsta­vila se je u Beču. Go­s­poda­r­ski skūp u palači Esch­en­bach otvorio je predsjednik Ögv-a Andreas Gnesda, a nazočne je pozdravila hrvatska veleposlanica u Austriji dr. sc. Vesna Cvjetković.

Umro je dopisnik i HN Ðuro Franković (71) urednik zbornikov i čuvar hrv. jezika i pisma

U nedilju, 9. oktobra je po kratkoj i teškoj bolesti nenadi­jano umro Ðuro Franković sa 71 ljetom života. Hrvatski književnik, etnograf, povjesničar i publicist iz Madjarske je većinu svojega života prebavio u Pečuhu (Peticrikva) na jugu Madjarske. Ðuro Franković se je rodio 9. februara 1945. ljeta u Foku u Podravini. Diplomirao je povijest i hrvatskosrpski jezik i književnost na Visokoj učiteljskoj šk­o­li u Pečuhu. Bio je redoviti suradnik u Panonskom institu­tu u Pinkovcu i povrimeni dopisnik i u Hrvastki novina i u Gradišće Kalendaru. Suradjivao je kao novinar u hrv.-srp. uredničtvu Radio Pečuh. Suutemeljitelj je Saveza Hrvata u Madjarskoj i njegov prvi predsjednik od 1991. do 1993.

Medijski centar CROATICA poziva na brendiranje

Medijski centar CROATICA u Budimpešti organizacijsko je ustrojstvo ko, odlukom Skupštine Hrvatske državne sam­o­uprave, od 1. I. 2014. ljeta djeluje u okviru Izdavačkoga poduzeća. CROATICA ujedinjuje dva medije: Hrvatski gl­a­s­nik, tajednik Hrvatov u Madjarskoj, i Internetski radio hrvatske zajednice u Madjarskoj, Radio CROATICU. 

Arhiepiskop Bartolomej na pohodu kod Kolinde Grabar-Kitarović u Hrvatskoj

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović primila je Njegovu svetost arhiepiskopa carigrad­skoga i ekumenskoga patrijarha Bartolomeja I. ki je bio na pohodu Hrvatskoj. 

ZAGREB/ISTANBUL —Prilikom susreta predsjednica Grabar-Kitarović i ekumenski patrijarh Bartolomej I. složili su se o važnosti dijaloga kao načina za rješavanje problemov i sukoba tr izbigavanja bojev i krvoprolića. Posebno su naglasili važnost medjuvjer­skoga dijaloga danas, kada smo suočeni s rastućim ekstre­mizmom, radikalizmom i iskrivljavanjem vjere.

1.396 školarov i školaric se uči hrvatski na osnovni ško­la — ča je već nego lani

S pandiljkom, 5. septembra  je širom Gradišća za 32.400 di­ce počelo novo školsko lje­to. Na ov dan je 2.600 dice imalo svoj prvi školski dan. 1.396 školarov i školaric se uči hrvatski na osnovni ško­la, ča je već nego lani. 137 školaric i školarov pohadja Dvojezične razrede na novi sridnji škola. Za 109 školarov već nego lani se ljetos uči hrvatski jezik na osnovni ško­la u Gradišću. To je za­to, jer je već dvojezičnih ra­z­redov, je javila nadzornica za ma­njinsko školstvo u Gra­dišću, mag. Karin Vukman-Artner.

Umjesto kateheze, na općoj audijenciji u Vatikanu molitva za žrtve potresa u Italiji

Pripravio sam današnju katehezu, kao i na sve srijede u ovom Ljetu milosrdja, na temu Jezuševe bliskosti. Ali pred visti o potresu ki je pogodio središnju Italiju, razarajući cijela područja i ostavljajući za sobom umrle i ranjene, ne morem, a da ne izrazim svoju veliku bol i svoju blizinu svim osobam na pogodjeni područji, svim osoba ke su izgubile svoje drage i onim ki su još šokirani od straha i užasa“ — rekao je papa Franjo vjernikom na Trgu Sv. Petra.

Europska mladina nacionalnih manjin dolazi u Livku da skine kulturne granice

Hrvatski akademski klub (Hak) i Klub slovenskih študentov in študentic na Duna­ju (Ksššd) ćedu od 26. septembra do 2. oktobra o. lj. u srid­njogradišćanskoj Livki orga­nizirati medjunarodni omladinski susret »Rušiti zi­d(i­no­v)e« ods. »Breaking walls«. Organizatori oč­ek­u­ju kih 90 sudionikov iz 17 omladinskih organizacijov iz cijele Europe. Cilj je, da bi se umrižile omladinske organizacije iz nacionalnih m­a­njin širom Europe, da bi sru­šili zidine i pokazali na pro­bleme s kimi su suočene na­cionalne manjine a pred svim i omladinske organizacije.

 

Pri Konferencija o manjinskom školstvu u Beču su sudjelovali i Hrvati i Slovenci

Prošli tajedan su u Beču u Ministarstvu za obrazovanje održali četvrtu po redu konferenciju o manjinskom ško­l­stvu, pri čemu su sudjelovali zastupniki Ministarstva, Zemaljskih školskih savjetov iz Gradišća i Koruške kao i zastupniki društav ovih dvih n­a­rodnih grup i Romov. Cilj je ovih konferencijov da služu pred svim skupnomu dijalogu, razmjeni i diskusiji.