Hrvatska po drugom krugu lokalnih izborov dostaje tri nove župane — u Varaždin­skoj, Osječko-baranjskoj tr Splitsko-dalmatinskoj županiji, a pet županov potvrdilo je svoje pozicije kao i gradonačelnik Grada Zagreba ki ima status županije.

HRVATSKA — U Varaž­din­skoj županiji reformist Radi­mir Čačić pobijedio je dosadašnj­e­ga župana Predraga Štromara iz Hns-a, Hdz-ov Ivo Anušić je u Osječko-baranjskoj župa­niji pobijedio dosadašnjega ž­u­pana Vladimira Šišljagića (li­sta biračev), a u Splitsko-dalmatinskoj županiji Blaženko Boban (Hdz) pobijedio je Mi­ru Bulja (Most). Mjesto žup­a­na u Splitsko-dalmatinskoj žu­paniji i do sada je „držao“ Hdz.

Milan Bandić (Stranka ra­da i solidarnosti) ostaje zagre­bačkim gradonačelnikom po­tom kad je pobijedio Hns-ovu Anku Mrak Taritaš. Bandić je osvojio 51,79 posto, a Mrak T­aritaš 46,07 posto glasov biračev, odnosno Bandić je pobijedio za 16.307 glasov.

Čačić je u Varaždinskoj županiji osvojio 52,68% gla­sov, a Štromar (Hns) 43,5% glasov biračev. Ostalo je neobdjela­no samo jedno biračko mjesto.

Pet županov ki su potvrdili svoje pozicije dolazi iz Hdz-a ki je tako, od osam županijov u ki su ponovljeni izbori, pre­ma podatki sa svih obdjelanih biračkih mjest, s partneri osv­o­jio sedam mjest županov tr ih sada ukupno ima 13.

Anušić (Hdz) je u Osječko-baranjskoj pobijedio s 51,96% glasov, dokle je Šišljagić osvojio 45,43% glasov biračev.

U Splitsko-dalmatinskoj Bo­ban je zadržao Hdz-u poziciju župana s osvojenih 54,19% gla­sov. Mostov Miro Bulj dostao je 41,94% glasov.

U Šibensko-kninskoj žu­pa­niji županom ostaje Hdz-ov G­o­ran Pauk ki je osvojio 67,76%, dokle je Sdp-ov Franko Vido­vić dobio 27,77% glasov.

U Sisačko-moslavačkoj županiji i dalje će župan biti Ivo Žinić (Hdz) ki ima 64,28% glasov, a Sdp-ov protukandidat Zdenko Vahovec 31,49%.

Koprivničko-križevački žu­pan ostaje Darko Koren (Mre­ža, Hdz) ki ima 51,41%, a Slav­ko Tucaković (Sdp, Hss, Hns, Hsu, laburisti) osvojio je 45,58 posto glasov.

Hdz-ov Božo Galić i dalje će biti župan Vukovarsko-srijem­ske županije jer je osvojio 53,85% glasov, dokle je Tomi­slav Panenić iz Mosta dostao 42,87% glasov.

(uredn.)

Kategorije