Inicijativa gradjanov Minority SafePack krenuo s potpisivanjem

Europska komisija je u aprila oficijelno regis­tr­irala gra­djansku inicijativu europskih manjin Minority SafePack polag inicijative F­edera­listi­čke unije europskih narodno­sti (FUEN). Ova inicijativa potribuje od Komisije pobolj­šanje čuvanja na­cionalnih i jezičnih ma­njin kao i jačanje kulturne i jezične šarolikosti u Uniji. Pred kratkim je štartala potpisna akcija ove gradjanske inicijative širo­m kako u Austriji ta­ko i u Europi (H­r­vatske novine su o tom jur pisale).

„Beč je pripravan za posredovanje u grani­čnom sporu izmed Hrvatske i Slovenije“

Austrijski predsjednik Van d. Bellen u Solnogradu: „Učinit ćemo sve, da se ta prob­lem riješi“, rekao je u utorak, 18. julija austrijskim novi­n­a­rom, po trilateralnom susretu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i slovenskim kolegom Borutom Pahorom, ponudiv­ši posredovanje službenoga Beča u graničnom sporu Hr­vatske i Slovenije, po odluki Arbitražnoga suda. 

Niki Berlaković je bilansirao minulo parlamentarno ljeto — opet kandidira

Zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću di Ni­ki Berlaković je 21. julija u Željeznu bilansirao minulo parlamentarno ljeto i je dao pregled o predvidjeni plani. „Najupečatljivije je bilo prijevrimeno okončanje legisla­tivne periode, ali uz to su pa­le važne odluke kao npr. pa­ket o komunalnoj investiciji, zakon o eko-struji i regres za staranje (Pflegeregress). 

Plenković „Talijani su nacionalna manjina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“

Hrvatski premijer Andrej Plenković „Očekujemo dalj­nje napore u zašćiti prav Hrvatov ki živu u Italiji, jer Talijani su nacionalna ma­njina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“. 

ZAGREB/RIM — Hrvatski premijer Andrej Plenković dr­u­goga dana boravka u Trstu sa­s­tao se je u četvrtak, 13. julija s predsjednikom Hrvatske zajednice u Trstu Damirom Mu­­r­kovićem, a u izjavi za novinare po susretu rekao je kako je sta­tus priznavanja hrvatskoga jezika u regiji Furlaniji na dnev­nom redu izmed Hrvatske i Italije.

Slovenski Hrvati želju status nacionalne manjine: sastali se s Milasom

U pandiljak 3. julija, Zvonko Milas, državni tajnik Sre­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je djelatni sas­tanak u Ljubljani s predst­a­v­niki Saveza hrvatskih druš­tav u Sloveniji. Na sastanku se je razgovaralo o potpori hrvatskoj zajednici u Sloveniji na nje putu k priznanju statusa nacionalne manjine, obrazovanju na hrv. jeziku tr pripravi i provodje­nju projektov i programov hrvatskih društav unutar Shds-a. 

Plenković se je u Vladi sastao s predstavniki Hrvatov u Srbiji

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banski dvori pred­sjednika Demokratskoga sa­veza Hrvatov u Vojvodini i poslanika u Narodnoj skup­štini Republike Srbije Tomislava Žigmanova tr predsjed­nika Hrvatskoga nacionalnoga vijeća Slavena Bačića. Uz Plenkovića, na sastanku su bili ministrica Pejčinović-Burić tr predstojnik Držav. ureda za Hrvate izvan RH. 

Austrijski ministar Kurz čestitao Austrijsko-hrvatskomu društvu na nagradi

Predsjednik Ahd-a Niki Ber­laković je rekao da je nagra­da, ku su dostali 21. junija , zasluga za dugoljetno dje­lo predsjednika i članov Dru­št­va, kao i svih onih ki su ovo Društvo od 1990. ljeta, ka­da je osnovano, podupirali. 

BEČ — „Austrija ima duge i tradicionalno uske odnose s Hrvatskom, kako političke ta­ko i gospodarske tr kulturne. Zahvaljujem Austrijsko-hrvat­skomu društvu na njegovom dj­elu, ko je bitno doprinio jača­nju odnosev izmed dvih zemalj“, rekao je šef austrijske di­plomacije Sebastian Kurz č­e­s­titajući predsjedniku Austrij­sko-hrvatskoga društva (Ahd) u Beču i zastupniku Narodne stranke u Nacionalnom vije­ću austrijskoga Parlamenta N­ikiju Berlakoviću na nagradi »PaN« 2017., izvijestio je Ahd.

Sobotka: Utvrdjen je krizni plan za balkansku rutu migrantov i izbiglic

Ljeto i pol dana od zatvara­nja zapadnobalkanske rute ustanovljen je zajednički, d­o­govoreni, krizni plan ki tri­ba poboljšati suradnju pogo­djenih zemalj, rekao je mini­star unutrašnjih poslov Austrije Wolfgang Sobotka. Ov je, u izjavi austrijskomu radiju OE1, rekao da se naj­prije triba izdjelati analiza situacije na terenu.

Austrijanci da strahuju zbog politi­čkih nemirov i demostracijov u Srbiji

Erdoğan nije jedini sporni (strittig) predsjednik za ko­ga dijaspora ka živi u Beču izlazi na ulice, ističe bečki dnevnik Die Presse povodom nediljnoga skupa podrške Sr­biji i vladi, dodajući da i da­lje prik posrednikov ili udr­u­ženj bivaju organizirani sku­pi, a iz pozadine njim uprav­ljaju strane države.