Glavna ideja ove inicijative bi­­la je da se svim nedužnim žrtvami po drugom svitskom bo­ju bez obzira na nacionalno­st i vjeru triba odati počast. Ma­sakr na Bleiburškom polju po završetku drugoga svitskoga boja nije bio samo tragičan za izbiglice s prostora bivše Jugoslavije. Med nedužnimi žrtvami Titovih partizanov u Koruškoj bilo je i domaće st­a­novničtvo ko je nastradalo po završetku boja.

BLEIBURG — U samom Bl­eiburgu se nalazi spomen obi­lježje stradalniki boja na kom piše „Oni su dali svoje živote za Domovinu – Bleiburg, Loibach, Moos“. Posebno su na spomen obilježju naglašene civilne žrt­ve ke su nastradale 12. maja 1945. lj. U isto vrime i na istom mjestu kada je počela najveća tragedija hrvatskoga naroda.

Pored odavanja počasti Hrvatom i svim stradalnikom na Bleiburškom polju, Hrvati iz Nimške ki su hodočastili na 72. obljetnicu Bleiburške tragedije prihvatili su prijedlog Hrvat­ske radio emisije Kros iz Karlsru­hea da odaju počast nastrada­lim civilom iz Bleiburga. Za 29 nedužnih žrtav Titovih parti­zanov upalili su sviću i pomolili se za nedužne žrtve. Na svi­ći je pisalo »U spomen na sve nevine žrtve Bleiburške tr­a­gedije«.

Glavna ideja ove inicijative bila je da se svim nedužnim žrtvam po drugom svitskom boju bez obzira na nacional­no­st i vjeru triba odati počast, dužno poštovanje i pomoliti se za njeve duše. Krajnje je vrime da se u demokratski i civilizirani društvi, po 70 ljet skriva­nja istine, odgovorno i stručno, pristupi utvrdjivanju istine. Ljudska i moralna obveza sva­koga civiliziranoga društva i svakoga človika je da svaka žr­t­va ima pravo da bude pokop­a­na na dostojanstven način na mjestu kade će imati vječni mir.

Ovom gestom se je pokazalo ljudsko dostojanstvo poštivanja svake nedužne žrtve, jed­no dostojanstvo ko prelazi uskogrudne i kratkoročne politi­čke interese. Človik mora biti ispred svake politike, a politika mora biti u službi človika. Sa­mo tada će svima biti dobro. Zbog toga se zdrav razum človi­ka mora suprotstaviti svim ekstremistom, livim i desnim, m­ora se suprotstaviti ekstre­mi­z­mu ki ima isti cilj uništavanja dostojanstva človika. Razlika dolaska do toga cilja je samo u tom s ke strane se dolazi do toga cilja s live ili desne.

Inicijativu jedne mlade povjesničarke da Bleiburg postane „Europski centar istraživa­nja poratnih žrtav“ triba podr­žati i realizirati. Samo tako će­mo dojti do prave istine i spri­čiti ponavljanje tragedije koju ekstremisti, da bi mogli opst­a­ti, uvijek potiču i priželjkuju. Upravo je Bleiburgu, simboli­čki i stvarno bio početak stra­danja velikoga broja nevinih žr­tava po završetka Drugoga svi­t­skoga boja. Zbog toga Bleiburg triba simbolički da bude i kraj stradanja svih nedužnih žrtav, mjesto na kom će se utvrdjiva­ti stvarna povijest i otkrivati i­stina na osnovu dokumentov, a ne političkih interesov.

(ur.)

Kategorije