Umjetniki, glumci i koronakriza (9.)

Georg „Gegi“ Kustrić — glumac, zabavljač, govorač na radiju i — čižmar (!!!)

BEČ/NOVO SELO — Gegi Kustrić, glumac pred svim i u bečkoj maloj pozornici Scala u Wiedner Hauptstraße je —kako i mnogi samostalni um­jetniki — u ovi časi bez po­sla. Kod njega, kako i kod brojnih drugih je uobičajeno, da se pri­javu na Servic Djelatne bu­r­ze (AMS) ako nimaju angaž­ma­na, tako da su osigurani pak i imaju pravo na neku odštetu dokle ništ ne zaslužu.

Tagovi: 

Zbog našega uhodanoga načina djelovanja sada moremo i nadalje izajti

Petar Tyran

Kako sada i u budućnosti dalje? To se u ovi dani i tajedni mnogo gdo pita ali nima pravi odgovor. A gdo bi jur mogao prorokovati bu­dućnost? Ova koronakriza nam je pokazala, da cijelo ja­to znanstvenikov i statističarov dan za danom računa na mogućoj krivulji (Kurve) ka­ko će se razviti broj zaraženih, obetežanih, onih ki tribaju intenzivnu njegu — a na­žalost i broj umrlih. Uglav­nom na temelju toga su političari ocijenili ča triba činiti, kakove mjere triba poduze­ti, ča ka­da kako odrediti, da ovi zgo­ra imenovani broji ne bi eksplodirali, kako su npr. u Italiji, Španjolskoj a sada i stra­šno u američkom New Yorku ili u Ontariju, Kanadi.

Trenutačno 243 preminulih i 1.749 ozdrav­ljenih, vrijeda 1 posto ili 90.000 oboljelih?

„Iz nacionalnih epidemijov nastala je pandemija“, rekao je austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober na konferenciji za novinare, održanoj u četvrtak, 2. aprila u Beču skupa s peljačem za humanu medicinu Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost pre­hrane (Ages) Franzom Allerbergerom i članom Taskforce skupine u Ministarstvu zdravlja Bernhardom Benkom.

Tagovi: 

„Krivulja zaraženih položenija, ča budi optimizam, ali prerano je za opušćanje“

U Austriji je u utorak, 7. aprila otpodne (pri koncu redakcije za ov broj HN) bilo 12.519 osob zaraženo koronavirusom. Hotspot zaraze i nadalje je zemlja Tirol s 2.568 oboljelih. Sa stanjem od kraja pro­šloga tajedna slijedu Gornja Austrija (1.806), Dolnja Au­­strija (1.775), Beč (1.620), Štajer­ska (1.169), Solnograd (1.033), Vorarlberg (697), Koruška (300) a na kraju ljestvice pak Gradišće (203). Oporavile su se 4.046 oso­be, a preminulo ih je 243, prema izvješću Ministarstva socijalne skrbi.

Joza Lavička (1933.-2020.) — Probudio je skoro pozabljenu hrvatsku granu u Južnoj Moravskoj

Povodom smrti ovoga velikana najsjevernije grane gradišćanskih Hrvatov, onih 1948./49. kao „politički nepovjerljivi“ raseljenih po cijeloj Moravskoj, Češkoj ili pak iseljenih u Austriju, Nimšku i Kanadu.

Mi gradišćanski Hrvati smo znali za moravske Hrvate, onda ako smo ili štali Gradišće Kalendar ili da smo bili iz južnogradišćanske Nove Gore ili Pinkovca. Ignac Horvat je u pedeseti ljeti prošloga stoljeća pisao o Hrvati u južnoj Moravskoj a pred svim i o Aloisu Malecu (1855. -1920.) farniku u Gutfeljtu (Dobré Pole) — u današnjoj Češkoj usko uz austrijsku granicu — ki je objavio hrvatsko-nimško-češki  molitvenik na temelju »Hiže zlate«.

Tagovi: 

Zač ORF skoro ništ ne izvješćava o su­sjedni zemlja Madjarskoj i Slovačkoj?

Petar Tyran

Sigurno vam je u oči palo da nas Orf — a on ima od vrha Austrijske savez­ne vlade da­ni monopol za izvješćavanje o svemu tomu ča velu člani vlade a uza nje i k­a­ko priznati tako i novopečeni stručnjaki u ovoj koronakrizi, pandemiji — informira odlično o Austriji, a naravno i Italiji, Francuskoj i Španjolskoj, dijelom i o Nimškoj a sada i o Velikoj Britaniji i Ameriki. Ali ova pandemija, ka će nas još dugo daviti i mučiti, se d­o­gadja i u neposrednom susje­d­stvu: dakle i u Češkoj, Slova­čkoj i Madjarskoj odakle dohadja desetak tisuće djelačev i podvarateljic, isto kao i iz Ru­munjske. A ne doznajemo niti ča o Sloveniji niti o Hr­vat­skoj. A upravo s ovimi zem­ljami i ljudi smo najuže pove­zani.

Veliki je uzao na granici u Madjarsku

Prik graničnih prelazov u Madjarsku moru ući jedino madjarski državljani, kao i teretni promet, kamioni.

BEČ/SRBIJA — Nebojša Ro­dić, ambasador Srbije u Austriji podsjetio je da je prošli tajedan u samo tri dani već od 40.000 ljudi iz dijaspore ušlo u Srbiju i da je nesporna činjeni­ca da se veliki broj ne pridr­ža­va propisom o samoizolaciji.

Tagovi: