Mogla bi nastati velika i povijesna pomoćna akcija za dičju bolnicu

Petar Tyran

Trese se zemlja u Zagrebu i okolici, trese se i trese ne more se umiriti. Očigledno su tako jake te pod­zemne napetosti i tenzije, da zemlja na toj geološkoj liniji ne more dojti do mira. Ljudi ih već ni ne broju, toliko je jur bilo tih potresov od prvo­ga teškoga nedilju jutro, 22. marca. A do sada zadnji je bio sredinom prošloga tajedna. Dokle pišem ove rede, a pred svim dokle su objavljeni, mogla se je zemlja opet tresti — i jače i slabije. Tako se to momentano dogadja u Zagrebu, teško pogodjenoj i uškodjenoj hrvatskoj metro­poli i u okolici. Ima i takovih stručnjakov, seizmologov, ki prorokuju da će veliki, teški potres još dojti. Broj ljudi, ki molu da do toga ne bi došlo, je viši od dana u dan.

Europska komisija za koordinirano otvaranje granic — i zbog ljetne sezone turizma

U diskusiji o mogućem otva­ranju austrijskih granic za nimške turiste, Europska k­o­misija inzistira na koordiniranom djelovanju zemalj čla­nice EU. Iz Europske komisije poručeno je da je nadle­žni komesar Thierry Breton za idući tajedan zakazao videokonferenciju sa ministri turizma EU-a, kako bi se a­nalizirale potrebe u pogledu predstojeće ljetne sezone, prenosu novinske agencije iz Bruxellesa.

2. maja otvaraju se sve trgovine i frizeri, od 15. maja škole, čuvarnice, restorani…

Austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz najavio je prošli tajedan na konferenciji za novinare daljnje popu­šćanje mjerov: otvaranje svih trgovin tr frizerov i sličnih uslužnih djelatnosti od 2. ma­ja, a od 15. maja i otvaranje škol, čuvarnic i restoranov tr drugih ugostiteljskih lokalov. S istim datumom najavio je i ponovnu mogućnost služenja sv. maš u austrijski crikva.

Tagovi: 

DIČJA BOLNICA KLAIĆEVA TRIBA NAŠU POMOĆ

Otvoreni krug proponentov za pomoć dičjoj bolnici Klaićevoj u Zagrebu se obraća (gradišćansko) hrvatskoj javnosti i prijateljem da se pridružu ovoj neovisnoj pomoćnoj inicijativi za jako hitnu i potribnu pomoć dičjoj bolnici koj su potribna sredstva za hitnu i kompletnu sanaciju objekta ki je po potresu 22. 3. 2020. bio evakuiran i od onda je neupotribljiv. Tu se med ostalim nalazi i dičja kirurgija ka je pred svim važna za teže oboljelu dicu k oj su operacije hitno potribne.

Kako u koronakrizi olakšati život obiteljem

Nove mjere austrijske Vlade za pomoć obiteljem, posebno s dicom i samohranim roditeljem, zahvaćenim posljedi­cami koronavirus krize, pre­d­stavile su prošli tajedan u Beču, ministrica žen Susanne Raab, ministrica pravosu­dja Alma Zadić i ministrica obitelji Christine Aschbacher. Kako su istakle, Vladinimi mjerami se namjerava ola­­kš­ati život obiteljem u ovo „zahtjevno vrime“.

Ne znamo kada ćemo opet početi s priredbami ali tribali bi biti pripravni

Petar Tyran

Bilo kako interpretiramo ili obraćamo izreke i izjave mjerodavnih i odgovornih političarov ali još već i epidemiologov i liječnikov, morat ćemo se s tim su­očiti, da pred ljetom već ne­će biti niti jedne hrvatske pri­redbe s već od barem šakice ljudi. A u pogibelji su sada i veći sastanki i sjednice a ka­mo li generalne sjednice uz nazočnost članov. U pogledu na sastanke, odborne i generalne sjednice ćemo si moći pomoći virtualnimi rješenji. Hvalabogu nije problem da se moru održati konferencije iz doma putem ko­m­pjutora, računala.

27 posto Austrijancev želji u Hrvatsku opet na odmor čim se stiša epidemija

Nisu Čehi jedini ki bi se ovo ljeto sunčali na Jadranu. Is­traživanje zagrebačkoga ur­e­da medjunarodne kuće Blue­Rock i agencije za istraživa­nje tržišća Improve, ke je provedeno izmed 6. i 9. apri­la, pokazalo je da od ljetova­nja u Hrvatskoj nisu odus­ta­li ni Austrijanci, ki su zna­čaj­no tržišće.

Kako studentice i studenti zahadjaju s koronakrizom i kako to utiče na studij

Kad su srijedu 11. marca z­a­tvorili sva bečanska sveučilišća i stručne visoke škole, si nijedna studentica i nijedan student nije mislio, da ov semestar već neće moći dojti na svoje nastave i tečaje. U medjuvrimenu se čini, da se je situacija za sve već ili ma­nje normalizirala i da su n­a­­šli svoj put, kako da postup­a­ju s novimi metodami učnje.

Piše: Dijana Jurković

Tagovi: 

Jačiti - igrati - govoriti po hrvatsku

Poljanci, hrvatska folkl­or­na grupa iz Poljancev na sjeveru Gradišća, iz Vulkaprodrštofa, jur nekoliko ljet peljaju projekt „Jig: Gradiš­ćanskohrvatski jačiti, igrati, govoriti“. Jednu uru u tajednu dojdu dica u starosti od tri do deset ljet u osovnu ško­lu u Vulkaprodrštofu, da sk­u­pa jaču, se igraju i govoru hrvatski. Dica su uglavnom iz Vulkaprodrštofa, ali isto i  iz okolišnih sel.