Primarne oznake

Datum:

27/04/2024 - 19:30

 

U Kugi će otvoriti izložba naivne umjetnosti iz Hrvatske. Pokazati ćedu se slike Nadice Belec, Ljerke Tropšek i Ane Marije Tarandek. 

Za muzičiku okvir će se skrbiti Harmonija.

 

Početak: 19.30

Kade: KUGA, Veliki Borištof