30 ljet Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj s opširnim folklornim programom

Prošlu subotu, 25. septembra, je Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj svečevalo 30. obljetnicu svojega postojanja. Po svetačnoj odbornoj sjednici su u vrtu Kulturnoga doma u Petrovom Selu priredili bogato folklorno otpodne kot i zabavu sa mnogobrojnimi petroviskimi bendi. Uza to su u kulturnom domu prikazali izložbu o gradišćanski Hrvati u Madjarskoj.

»MINI-METRON« za 2020. Mladim Poljancem

„Jedna kočka ima deset jaj, zam si jedno tr poj kraj“ je jedna od naših poznatih hrvatskih zbrajalic, ali gdo ju ne pozna, se ju more naučiti s prinosom na YouTube-kanalu Mladih Poljancev, kade interpretiraju tu zbrajalicu na vrlo kreativan i zanimljiv način. — Ovako je Štefan Novak započeo svoju laudaciju na Mlade Poljance prilikom dodjele hrvatske kulturne nagrade za narašćaj »MINI-METRON« pri ljetošnjoj uličnoj fešti Hrvatskoga centra u Beču subotu, 25. septembra. Mladi Poljanci su snimili i postavili na vlašći online kanal JIGT (jačiti - igrati - govoriti - tamburati) prinose za različne prilike kroz ljeto, kot npr. Vazam, ljeto, Božić ili mesopust i druge posebne prinose za dicu. Ta ideja I inovativna ponuda je toliko oduševila žiri za dodjelu ove kulturne nagrade Hrvatskoga centra u Beču, da je jednoglasno zaključio, da će »MINI-METRON« za 2020. ljeto dodiliti narašćajnoj grupi i mladoj grupi FG Poljanci u Vulkaprodrštofu.

Ipak smo narod folklorašev i zabavljačev — bilo nam to pravo ili ne!

Redovito čujemo i pomuče i glasno morgovanje, da smo narod samo jačke i tambure odnosno muzike. Rugaju, špotaju nam se, da smo tiha i premirna manjina, ugovaraju nas, da nismo nikada bili u stanju stvoriti bilo-kakov politički pritisak, omalovažuju nas, da nikada nismo bili politički čimbenik, faktor i miluju nas, da se nikada nismo mogli složiti u tom, da bi okupili toliko biračkih glasov da bi politički mogli uticati na nekoga i napraviti nekakov pritisak ili na vlade ili barem političke stranke.

Za kongresom je pred kongresom: FUEN — Federativna unija europskih narodnosti

U Trstu u Italiji je nedilju, 12. septembra završio ljetošnji kongres FUEN-a (HN su o tom pisale). Kongres je bio jur planiran lani ali zbog korona pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji. Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica. Hrvatski centar u Beču odnosno gradišćanske Hrvate su zastupali P. Tyran i glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće pozitivno bilancirala kongres, a „posebno obradjuje da su ov sastanak sa zastupniki manjin širom Europe uopće mogli ostvariti“ ali su odredjeni dijeli, npr. brojna glasovanja prenosili i u internetu.