Sami moramo potribovati svoje i se zato i politički triba zalagati!

Situacija u naši čuvarnica u osnovni škola u pogledu na hrvatski jezik je čemerna, mogli bi zapravo i reći: katastrofalna. Ne more se svenek samo politiki dati krivica, ali ako je človik u pravom grčkom smislu zoon politicon, dakle društveno biće, človik kao socijalno, političko biće, človik ki je ovisan o društvu i samo u njem more živiti i opstati.

Tribamo bilježiti, snimati, čuvati i arhivirati - ali i dalje dati!

Aktualno imamo posla s dvimi zapravo epohalnimi projekti: Gradišćanskohrvatski govori u tri opsežni sveski (HKDC) i Virtualni arhiv KIS-a u Stinjaki. Obadva projekti se bavu bilježenjem, zapisivanjem, arhiviranjem a tim i očuvanjem jezika na jednu stranu kao i sabiranjem i arhiviranjem audiovizualnoga i jezičnoga blaga i narodnoga dobra.

"Nako imamo"

Kad pišem ovo, je utorak, dan, kada završavamo novine. Razlog za ov komentar je sutrašnji, 8. marc, Dan žen. U redakciji smo odlučili, da nimamo još „ništ ženskoga“, ada prinos povodom Dan žen, a naravno, pisati to mora jedna od nas dvih žen u redakciji. (Morebit me je i nabrusio komentar o histerični žena u isključivo ženski odbori na istoj sjednici) To je moja kvalifikacija na ovom polju. Moj spol.

Tagovi: