Rasprodana Croatisada velik je uspjeh a ujedno je i velika briga

Ljetošnja Croatisada u organizaciji Kuge u Velikom Borištofu je po prvi put bila rasprodana, a to očito jur dane pred prvim danom ove dvodnevne priredbe u parku pred zgradom Kuge. O preuredjenom programu i cilju Croatisade je jur par dani pred tim govorio predsjednik Kuge, Manuel Bintinger u sve poznatijem i slušanijem podcastu Centar.melange i razložio svoj koncept miksa hrvatskih muzičkih prinosev s nimškimi i/ili drugojezičnimi. S tim je sada vidljivo imao velik uspjeh.