Ste znali? Longin je probol Jezuševu stran

Longin(us) je ime onoga rimskoga vojaka, ki je probol Jezuševu stran kopljem, dokle je visio na križu. Stroprv u sridnjem vijeku je on dostao to ime. U evandjelji naime nima imena. Longinus je navodno bio nazoči pri križevanju kot stotnik i je po Mati 27, 54 rekao: „Zaistinu, ovo je bio Sin Božji!“ Veli se za Longina, da se je povrnuo i zato ga katoličanska i različne druge crikve poštuju kot sveca.

Tagovi: 

Pohod UN-ove zastupnice u OŠ Uzlop

U okviru svojega mandata za nadiziranje kako pojedine države zahadjaju s ljudskimi pravi a pred svim i s manjinskimi pravi i kulturnim jerbom i o učuvanjem jezika i identiteta malih i najmanjih narodov i narodnosti, rodjena Pakistanka Farida Shaheed je pohodila i Austriju i na licu mjesta razgovarala sa zastupniki autuhtonih i alohtonih (novodoseljenih) narodnosti i nacionalnih manjin. Tako je uz ostalo i bilježila situaciju kod hrvatske narodne grupe u Gradišću u Beču.

Čitanje u javnoj knjižnici općine Klimpuh

KLIMPUH — Javna knjižnica (biblioteka) općine Klimpuh je smješćena u Grünberggasse 1. Ima i e-mail adresu: buecherei@klingenbach.bgld.
Nedavno, pandiljak 4. aprila istaknuta i poznata klimpuška autorica, Doroteja Zeichmann, štala je iz svoje knjige »Mrtvi na odmoru« (Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno 1999.) u javnoj knjižnici općine Klimpuh.

Tagovi: 

»Pujanske jačke i muzički razvitak na D. Pulji«

DOLNJA PULJA — Folklorna grupa Hajdenjaki je prezentirala svoj najnoviji produkt, i to pjesmaricu s naslovom »Pujanske jačke i muzički razvitak na Dolnjoj Pulji« subotu, 16. aprila u domu ognjogascev. Nekoliko zainteresiranih članov folklornoga društva se jur ljeta dugo bavi istraživanjem starih jačak. Snimili su jačenje ljudi po seli u sridnjem Gradišću — u Šuševu, Mjenovu i u domaćoj D. Pulji.

Tagovi: 

„Uspješno sudjelovanje hrvatske narodne skupine u javnom životu Austrije“

Veleposlanik Rep. Austrije u Rep. Hrvatskoj, dr. Jan Kickert prilikom otvaranja izložbe »400 godina Hrvata u Beču« u galeriji Matice hrvatske u Zagrebu je naglasio uz ostalo da su narodne grupe obogaćenje domicilne države.
ZAGREB — Prilikom otvaranja izložbe »400 godina Hrvata u Beču« u galeriji Matice hrvatske u Zagrebu 7. aprila dr. Jan Kickert, veleposlanik RA u RH je naglasio uz ostalo:

Tagovi: 

Tamburaš Joško Hickl 85 ljet

Na Veliki petak, 22. aprila Joško Hickl svečuje svoj 85. rodjendan. Ljeta 1964. utemeljio je tamburaško društvo u Vorištanu i je desetljeća dugo obavljao različne službe (predsjednik, kapelnik, izobrazba narašćaja...).

Do dana današnjega je aktivan član „svojega“ tamburaškoga društva a za F. Sučićem najstarji aktivni tamburaš. Živio!

Tagovi: 

Veleopćina Frakanava-Dolnja Pulja ima novi službeni grb

FRAKANAVA — Veleopćina Frakanava-Dolnja Pulja sa seli Mučindrof i Pervane je nedilju, 3. aprila u svetačnom aktu dostala novi grb. Povod za dodiljenje grba u svetačnom aktu u Miloradićevoj dvorani Frakanave je bila 40. obljetnica postojanja veleopćine, jer su 1971. ljeta skupasložena mnoga sela u veleopćinu. Mnoge su se pravoda opet i razašle. Ova veleopćina je ostala skupa — , sigurno i kad je bila čista hrvatska, a to se ima zahvaliti pred svim i dugoljetnomu bivšemu načelniku Demiju Kancu.

Tagovi: