Diboki naklon pred polihistorom Joškom Klačkom povodom 80-nice

Petar Tyran

Devinsko Novo Selo u Slo­vačkoj na livoj ubro­vi rijeke Morave sjeverno­zapadno i nedaleko Požuna, je poznato i zato, da je u njem u prošlosti djelovalo brojnih visokih hrvatskih intelektu­alcev i da su si zato hrvatsku rič — uz blisku slovačku — ob­držali. U novije vrime su to bili uz druge nažalost jur pokojni Jurko Cvečko i Vilko „Tica“ Pokorný. A mladji iz­med njih — sada isto jur 80 — je Joško Klačka: vrsni povjesničar, visoko odlikovani znanstvenik u Slovačkoj, vrhunski član znanstvenoga života u Slovačkoj, a ipak vje­ran svojega domaćega Nouvoga Siela.

Hrvati u Srbiji su pozdravili usvajanje EU rezolucije o minimalni standardi za manjine

Hrvatsko nacionalno vijeće (Hnv) pozdravilo je u subotu, 17. novembra Rezoluciju o minimalni standardi za m­a­njine EU-a, ku su u utorak, 13. novembra usvojili zastu­p­nici u Europskom parlame­n­tu, jer držu kako će to „pridonesti povećanju stupnja zašćite hrvatske manjine u Srbiji u sklopu nje pretpristupnih pregovorov s EU“.

Tagovi: 

Austrija čuva granice: Prik 10.000 migrantov je jur napustilo zemlju

Do kraja oktobra je 10.450 osob napustilo Austriju, bi­lo da su protirani, bilo da su d­o­brovoljno napustili zemlju.

BEČ — Do kraja oktobra ovoga ljeta je 10.450 osob napustilo Austriju, bilo da su pro­tirani, bilo da su dobrovoljno napustili zemlju, ili su na osnovu Dublinskih pravil preba­čeni u zemlju ka je za njih nadležna.

Tagovi: 

Dva fotoklubi svečuju skupa svoj jubilej

ŽELJEZNO — Fotokrug Željezno svečuje ljetos 35. ljet postojanja a Fotogrupa Niuzalj 40. obljetnicu utemeljenja. Prilikom ovih dvih jubilejov i dugoljetnoga prijateljstva med člani su pozvali na otvaranje skupne izložbe u kavanu Ma­skaron u Željeznu.
Izložba ima geslo „Fremdgehen Fremdsehen“. Člani fotoklubov su temu tako obdje­lali, da su Željezanci fotografi­rali u Niuzlju a člani Fotogru­pe Niuzalj su fotografirali u Željeznu. Različne fotografije da su nastali ali i na 35 kilometrov dužičkom putu med Ž­eljeznom i Niuzljom — pišu u izjavi za štampu.

Likovna umjetnost u cogrštofskom vinogradu

OGRŠTOF — Hrvatska li­kovna umjetnica Barbara Raič je sredinom septembra imala u Cogrštofu izložbu u vinogra­du Na velikom vrhu. Vinogradar Mate Kliković je uslišio želju umjetnice, da ovde prezentira nje velikoformatne apstraktne slike u tri i pol ure du­goj izložbi s naslovom „Po­hva­la trsju“.  U trsu Mate i Marije Kliković u Velikom vrhu u Co­grštofu našla je poznata um­jetnica Barbara Raič i nje suprug Božo Raič idealne uvje­te za ovu izložbu u naturi.