O oživljavanju moliškohrvatskoga identiteta

Prvi susret Marte Račić s moliškimi Hrvati bila je izložba »Zlatna nit« 1980-ih u Zagrebu. Povezala ih je rič, ka je srž identiteta moliških Hrvatov rič kom, kako je re­kao moliški Hrvat Gabriele Blažeta oni zidaju — sebe i svoju priču. Izvezla je Mar­ta Račić, onimi zlatnimi nīti protkanu, jedinstvenu priču o putovanju, prilagodbi, oč­u­vanju identiteta i — pisanju.

Lektorat za hrvatski jezik i književnost

Hrvatska delegacija na če­lu s ministricom znanos­ti i obrazovanja Blaženkom Divjak je četvrtak, 13. junija pohodila Pedagošku visoku školu u Željeznu. Ministrica Divjak i Sabine Weisz, rekt­o­rica Visoke škole su potpisa­le ugovor o lektoratu za hrvatski jezik i književnost.

Kako je rekla profesorica za hrvatski i gradišćan­skohrvatski jezik na Pedago­škoj visokoj školi Gradišće, dr. Zorka Kinda-Berlaković, su jur pred dvimi ljeti, kad su krenuli s ovom izobrazbom za učitelje u drugom škol­skom stepenu, kanili imati koga iz Hrvatske, ki ima naj­novija iskustva ča se tiče hrvatskih nastavnih materijalov i metodov kako podučavati hrvatski kao drugi ili stranjski jezik.

Su zaistinu svi jeziki ravnopravni kot veli znanost?

Manjinski jezik – jezik folklora
Manjinski jeziki se cijenu kot nositelji narodnih običajev: tamburica, lipa nošnja, narodne jačke — to su aduti! Tako se u jeziku kani oživiti zdavno mi­nulo vrime. Kadakoč smimo reminiscirati, ali zvećega s oba­dvimi nogami čvrsto stojimo u žitku, da bi savladali zadaće, kih svaki dan imamo dost.

Kako da je dvojezičnost pogibel za gradišćanskohrvatski jezik?

Prepleteni jeziki
Jeziki, ki su prošireni na gradišćanskom govornom podru­čju utiču jedan na drugoga. Psi­holingvistička istraživanja velu, „dass die Sprachen im Gehirn eng miteinander vernetzt sind und dass, wenn die eine Sprache aktiv ist, die andere nicht völlig ausgeschaltet werden kann“ (Riehl 2009: 56). Većinom je tako da si slabiji jezik posudjuje elemente iz dominantnoga jezika (prisp. ibid.: 19).