Kako se jeziki med sobom boru kot lavi

Državni vs. službeni jezik
Austrija je jednojezična država, iako na nje teritoriju živu zajednice, ke govoru druge jezike (prisp. Riehl 2009: 63).  Državni jezik je nimški. Na po­dručji, na ki živu manjine, je uz nimški jezik dopušćano govoriti u javnosti i regionalne jezike, slovenski, ugarski i hrvat­ski. I tako se u upravni i sudski kotari Gradišća smi uz nimški hasnovati i gradišćanskohrvat­ski kot službeni jezik.

Tri mladi Hrvati rodom iz Hrvatske su dobitniki Europskoga jezičnoga naticanja

U Željeznu su četvrtak 5. februara priredili europsko jezično naticanje za opće o­b­razovne škole. Za ovo ljeto­šnje naticanje, ko zajedno organiziraju Pedagoška vis­o­ka škola i Zemaljski školski savjet, se miru školarice i školari u tudji jeziki i jeziki gradišćanskih narodnih grup. Naticalo se je oko 100 školaric i školarov u ukupno osam jezikov. Ljetos se je u hrvatskom jeziku naticalo 12 kandidatov. Oni su mogli slobodno birati med gradiš­ćanskohrvatskim i hrvatskim standardnim jezikom.