U Koljnofu jur po 15. put »Nakovićevo naticanje« u lipom govoru

Osnovna škola »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska) redovito organizira ovu veliku manifestaciju u ku se uključuju sve hrvatske škole na ugarskoj strani Gradišća u ki podučavaju hrvatski jezik.

KOLJNOF — »Nakovićevo naticanje« u Koljnofu su ljetos priredili jur po 15. put. Četvrtak, 14. oktobra je u osnovnu školu u Koljnofu doputovalo oko 70 dice u starosti od 6 do 14 ljet. Došli su školari i školarice iz 10 škol. Ovo naticanje je pokrenula profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i poznata pjesnikinja Matilda Bölcs.

»Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas« (prošireno izdanje)

U seriji prinosi za povijest književnosti u Hrvata u okviru izdavačke djelatnosti  Društva hrvatskih književnika i Hrvatskoga centra P.e.n.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu, Zagreb izašlo je drugo i prošireno izdanje Benčićeve knjige »Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas«. Knjigu je izdao Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. Jur pred već od deset ljet je izašlo prvo izdanje ove knjige. Sada je akademik Nikola Benčić aktualizirao pojedine prikaze i nadopunio s teksti o književni tendencija u zadnjih deset ljet kao i o novi svoji spoznanji.

Razmjena školarov Željezna i Rijeke

RIJEKA — Od 5. do 12. junija su školari 3.F razreda Savezne gimnazije u Željeznu pohodili pod peljanjem mag. Silke Bilišić i mag. Sanje Abramović partnersku školu OŠ Fran Franković u Rijeki.

U toku tajedna su školarice i školari upoznali drugu kulturu, drugi način života, naučili su puno novih riči, sklopili su nova prijateljstva, istekli su posebno iskustvo i upoznali su velegrad Rijeku i okolicu.

Opatiju su pak istraživali pomoću kviza. (sb)

Studenti i studentice slavistike u Berlinu na pohodu Gradišću

Dvanaest studentov i studentic Slavistike Humboldt-sveučilišća u Berlinu je bilo u prošlom tajednu na ekskurziji po Gradišću. Pod peljanjem mag. Katarine Tyran, znanstvene suradnice na berlinskoj Katedri za južnoslavensku lingvistiku i kulturne znanosti, obišli su nekoliko gradišćanskih sel i ovkraj i onkraj granic.