Nima još Hrvatskoga Sela na turskom planu Beča 1683. ljeta

BEOGRAD — Ov turski plan Druge opsade Beča 1683. ljeta najden je u Beogradu kada ga je 1717. ljeta osvojio princ Eugen plemenit vitez. Sad je jedna kopija toga plana (more se kupiti kod izdavača »Archiv-Verlag«) bila svečano uručena turskomu veleposlaniku u Beču Kadri Edževitu Tezdžanu — to je on ki je u novina Die Presse nediplomatski „opanjkavao“ Austriju — pak se i oko uručivanja toga plana pravi državna afera.

Projekt »Bakine jabuke« u sklopu medjunarodne školske inicijative

Pošlo školsko ljeto skupina školarov Gimnazije u Čakovcu provodila je projekt »Bakine jabuke« u sklopu medjunarodne školske inicijative Europske škole za živući planet u organizaciji Svitske zaklade za obrambu prirode (Wwf Austrija) i Zaklade Erste. Proučavajući stare sorte jabuk i dokazujući kako njevom konzumacijom smanjujemo ekološki otisak, gimnazijalci iz Čakovca su na završnom susretu u Beču med trideset projektov iz deset europskih zemalj osvojili prvu nagradu.

Učnja u prirodi „sa svimi ćutili“

SVETI MIHALJ — Vrimenske neprilike ove jeseni bile su uzrok da GŠ Sveti Mihalj nije mogla kao navadno u septembru održati od školarov obljubljeno pišačenje u „Clusius-park prirode“. Ali 10. novembra je ipak bilo tako daleko. Dica prvih i drugih razredov vozila su se u Urbersdorf kod Novoga Grada, da proširu svoje znanje o prirodi. Učeniki/ce čuli su puno svega o ovom prirodnom rezervatu, ki je imenovan po poznatom nizozemskom botaničaru Carolusu Clusiusu. Ova zanimljiva ličnost boravila je pred već od 400 ljet u Novom Gradu kod grofov Batthyányjev.

Simpozij u Koruškoj: „Većjezičnosti od čuvarnice do mature“

NÖTSCH/GAILTAL — 150 pedagogov, roditeljev, znanstvenikov, zastupnikov školske vlasti iz Austrije, Talijanske i Slovenije je u Koruškoj diskutiralo jedan dan dugo o šansa većjezičnoga odgajanja.

Po sadržaju je bio simpozij dobra kombinacija izmed medjunarodnih znanstvenih izvješćajev i iskustav i dobrih regionalnih primjerov iz prakse. Znanost i istraživanje su se sastali s praksom:

Sastanak hrvatskih učiteljev Austrije

ŽELJEZNO — Hrvatski učitelji Austrije za opću i stručnu naobrazbu imali su 11. oktobra opet svoj jur tradicionalni sastank (jednoč u semestru). Ponude za naobrazbu nudi Pedagoška visoka škola Gradišća. Uživali su u gostoprimstvu Dvojezične gimnazije u Borti na čelu s direktorom Martinom Živkovićem. Došli su učitelji iz Gradišća i Beča. U prvom dijelu sastanka dogovorile su se o aktualni tema, različni naticanji, novoj maturi i novi sredstvi za podučavanje. U drugom dijelu bilo je predvidjeno malo upoznati manjinske institucije i društva južnoga Gradišća.

Hrvatska biblioteka kao svitionik

Prilikom svetačnoga otvaranja „Centar-biblioteke — Franjo Rotter« u Hrvatskom centru u Beču, četvrtak, 21. oktobra glavna tajnica ove hrvatske ustanove, Gabriela Novak-Karall je brojnoj publiki obrazložila nakane ove centralne hrvatske knjižnice u srcu Beča. Kako je uz ostalo naglasila „Ne moremo bez škole, i ne moremo bez knjig — iako smo dost dugo morali, pred svim mi ovde u Beču; i ne zaman je natpis na „torti kao poklon za otvorenje“ Knjiga naš život.

U Koljnofu jur po 15. put »Nakovićevo naticanje« u lipom govoru

Osnovna škola »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska) redovito organizira ovu veliku manifestaciju u ku se uključuju sve hrvatske škole na ugarskoj strani Gradišća u ki podučavaju hrvatski jezik.

KOLJNOF — »Nakovićevo naticanje« u Koljnofu su ljetos priredili jur po 15. put. Četvrtak, 14. oktobra je u osnovnu školu u Koljnofu doputovalo oko 70 dice u starosti od 6 do 14 ljet. Došli su školari i školarice iz 10 škol. Ovo naticanje je pokrenula profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i poznata pjesnikinja Matilda Bölcs.

»Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas« (prošireno izdanje)

U seriji prinosi za povijest književnosti u Hrvata u okviru izdavačke djelatnosti  Društva hrvatskih književnika i Hrvatskoga centra P.e.n.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu, Zagreb izašlo je drugo i prošireno izdanje Benčićeve knjige »Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas«. Knjigu je izdao Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. Jur pred već od deset ljet je izašlo prvo izdanje ove knjige. Sada je akademik Nikola Benčić aktualizirao pojedine prikaze i nadopunio s teksti o književni tendencija u zadnjih deset ljet kao i o novi svoji spoznanji.