PANDROF — Na osnovnoj školi u Pandrofu imali su dva dane dugo po prvi put dičji parkur za bicikljanje, pri kom se dica vježbaju sigurno ponašanje biciklom u prometu. Polag direktora osnovne škole Pandrofa, Štefana Bunyaija je jako važno, da se dica jur zaran nauču pravilno voziti biciklom. Kako je naglasio i dir. Bunyai „dica svejedno ke starosti se vozu biciklom“. Momentano je tako, da dica u 4. razredu osnovne škole dostanu „vozačku dozvolu“ za bicikle, ali naravno dohadjaju mladja dica isto biciklom u školu, je rekao Štefan Bunyai. Zbog toga je dobro da se čim prije nauču, kako se moraju ponašati na cesti. Opći zavod za osiguranje protiv nesrić Auva podupiranjem Zemlje Gradišće i Policije priredjuje novi način parkura. Na prvi dan akcije je zemaljski poglavar Hans Niessl poiskao dvojezičnu OŠ u Pandrofu.

Kategorije