ŽELJEZNO — U dolnji razredi škol u Gradišću će i u dojdućem školskom ljetu ostati sve isto, ali viši razredi gimnazijov ćedu imati već školarov nego dosle. Više i sridnje škole za stručno obrazovanje, kao na primjer trgovačke akademije su zgubile školarov. Ovde se je najavilo za 80 školarov manje nego lani. Prve razrede osnovnih škol će u dojdućem školskom ljetu pohoditi 2.550 dice, prilično toliko kako i lani. Ukupno će broj dice u osnovni škola malo pasti. I broj školarov u obavezni škola će se snižiti za 630 dice — od 18.740 na 18.110. Uzrok je razvitak stanovničtva. Prem sniženja broja školarov će se od jeseni u Gradišću zaposliti 140 do 150 novih saveznih i zemaljskih učiteljev. Uzroki su umirovljenja i to, da se na Novi sridnji škola triba već učiteljev. U Gradišću je 29 Novih sridnjih škol i 13 glavnih škol.

Kategorije