BEČ — Hrvatski akademski klub je izrazio svoj protest u vezi s ukinjenjem jezičnih vježbov na Slavistiki Bečkoga sveučilišća. 24. februara je Hak u izjavi kritizirao nedostojan način informacije o nedostatku vježbov u ovom semestru. Vježba je u medjuvrimenu skinuta s aktualnoga popisa predavanj Slavističkoga instituta. U minuli semestri je bila vježba redovito dobro poiskana tako da je jur bilo i za ov semestar dost najavov. Brojni studenti su jur imali vježbu fiksirano u svojoj satnici i su kratkoročno dočuli da se mora ukinuti zbog financijskih uzrokov. „Takovo djelovanje je nekorektno i nemoguće! Nije nam poznato, da se na drugi instituti tolerira ovakovo ponašanje i da se ovako zahadja sa studenti“, Hak piše u svojoj izjavi. Hak na čelu s predsjednicom Julijom Klemen, ka je ujedno i studentica slavistike oštro kritizira ovakov postupak i skupa s drugimi društvi (Zigh, Hkd Gradišće, Hgkd-Beč, Hštd i Hrvatski centar Beč) najavljuje konkretne korake i postupke! Nadalje Hak potribuje „da se sve četire ure (2 ure jezik; 2 ure književnost i kultura) stavu u studijski plan hrvatskoga jezika kao obavezni predmeti, a ne kao do sada samo kao slobodnovoljni predmeti, jer u Gradišću se prema nastavnomu planu podučava gradišćanskohrvatski u dolnji razredi gimnazije i u svi razredi dvojezične Nove sridnje škole. „Kade, ako ne na Slavistiki se more našem budućem učiteljstvu i znanstvenikom omogućiti fundirana i znanstvena izobrazba na visokoj razini?“ — piše Hak u svojoj izjavi.

Kategorije