KEMLJA —U kulturnom programu je nastupao školski jačkarni zbor, pod peljanjem Eržike Pormüller, a od malih tancošev smo vidili hrvatske dičje igre ke je zavježbala sa školari mlada pedagogica hrvatskoga jezika, Lidija Hoffmann. Jezična savjetnica u Gradišću, ujedno i glavna organizatorica ovoga naticanja, Edita Horvat-Pauković je dala korisne informacije za naticatelje i predstavila žiri s predsjednicom Natašom Možgon, lektoricom hrvatskoga jezika i književnosti na sambotelskoj katedri Sveučilišnoga središća Savaria, i ostalimi člani: Marijom Nović-Štipković, predsjednicom mjesne Hrvatske manjinske samouprave, Čabom Horvatom, ravnateljem Croatice, ki je kasnije prošao a na njegovo mjesto je stupio Matija Šmatović, zamjenik predsjednika Hrvatske državne samouprave. Naticanje se je odvijalo u tri kategorija po starosti školarov, kih je bilo točno 25 iz petroviske, koljnofske, bizonjske dvojezične škole tr kemljanske i četarske osnovne škole. Najbolje rezultate su pri ovom naticnaju postigli oni školari kod kih je doma još živ hrvatski jezik. U 3. i 4. razredu med Danijelom Schlaffer i Anom Zoricom Timar (obadvime iz petroviske Dvojezične osnovne škole) nije mogao žiri odlučiti ka je bolja, zato im je skupa dodiljeno prvo mjesto. Dorina Gecse iz koljnofske Dvojezične osnovne škole »Mihovil Naković« je položila drugo mjesto, a treta je nastala Dora Kolnhofer iz Narde (školarica četarske OŠ). U drugoj kategoriji 5. i 6. razreda, Tamaš Tarloš (Dvojezična škola »Mihovil Naković« iz Koljnofa) jednostavno nije našao protivnika, a drugo mjesto su si takaj dilile nardanska Petra Kolnhofer (OŠ Gornji Četar) i Žofika Isak (petroviska Dvojezična škola). Treto mjesto je pripalo Flori Šmatović (bizonjska Dvojezična osnovna škola). U kategoriji 7. i 8. razreda prvo mjesto su opet morale dvi medjusobno podiliti, i to Koljnofka, Silvana Pajrić tr Petrovišćanka Klaudija Škrapić. Znanje Vinka Gerenčera iz Narde (OŠ Gornji Četar) bilo je dovoljno za drugo mjesto, a na tretom mjestu se je našao petroviski školar 8. razreda, Tamaš Papp. Pozvani gosti pri naticanju su bili: Renata Novak, učiteljica hrvatskoga jezika u bizonjskoj Dvojezičnoj školi, Elza Hidasi direktorica bizonjske Dvojezične škole, Matija Šmatović, predsjednik Hrvatske manjinske samouprave u Bizonji i zamjenik predsjednika Hrvatske državne samouprave, Marija Nović-Štipković, predsjednica Hrvatske manjinske samouprave u Kemlji i načelnica Zsuzsanna Balsay.

Kategorije