Ugarski veleposlanik u Austriji Perényi pohodio Dvojezičnu gimnaziju u Borti

BORTA — Ugarski velepo­slanik u Austriji dr. János Pe­rényi je bio utorak, 19. maja ugoste u južnogradišćanskoj Borti (Oberwart). Na programu je bio pohod Dvojezične savezne gimnazije a potom raz­govor sa zastupniki društav i organizacijov ugarske narod­ne grupe u Gradišću. Ov slu­ž­beni pohod vrhunskoga ugar­skoga diplomata u Austriji su završili pri skupnom objedu sa zastupniki Općin Felső­őr (Borta/Oberwart), Alsóőr (Ma­la Bor­ta/Unterwart), i Vasvö­rös­vár (Verešvar/Rotenturm) i zastupniki ugarskih društav u U­gar­sko­m dvoru u Ma­loj Bo­r­ti.

 

60 ljet Državni ugovor i narodne grupe

Narodni svet koruških Slo­vencev, Centar austrijskih narodnosti i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću su 12. maja u Beču održali sk­u­pnu konferenciju za novinare. Povod presici je bio 60. obljetnica potpisivanja Austrijskoga Državnoga ugovo­ra. Rudi Vouk, Marjan Pipp i Stanko Horvat su uz ostalo potribovali efektivno isp­u­njenje manjinskih prav.

Općina Pandrof stoji jasno za domaćimi običaji i pravicami i je protiv intolerancije

Općinski savjet Pandrof se u izjavi tuži, da „u zadnjem času kružu medijski izvješ­ća­ji o mjesnoj čuvarnici u Škol­skoj ulici u selu. Povod je bio da se roditelji jednoga diteta ćutu ograničeni kroz običaje i molitvu za objed a ujedno uskraćeni u slobodnom odabiru vjeroispovijesti (religije). Općinski savjet se tuži, da mediji kao npr. ZiB-Magazin, Bvz, Kurier ili Kronen Zeitung ovu temu nisu dob­ro, nego još i krivo prikazali.

Predavanje o gradišćanski Hrvati u Osijeku

OSIJEK — Mr. Ivan Rončević, opunomoćeni učitelj za bosanski/hrvatski/srpski na Filozofsko-kulturno znanstve­nom fakultetu Slavističkoga instituta Bečkoga sveučilišća i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Masters studijska grupa Europske studije u Že­ljeznu kao i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Bachelor studijska grupa Medjunarodni gospodarski odnosi je skupa sa studenti i kolegicami kao i voditeljicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Milica Lukić po­sjetio Sveučilišće J. J. Stross­mayera u Osijeku, Filozofski fakultet.