BORTA — Ugarski velepo­slanik u Austriji dr. János Pe­rényi je bio utorak, 19. maja ugoste u južnogradišćanskoj Borti (Oberwart). Na programu je bio pohod Dvojezične savezne gimnazije a potom raz­govor sa zastupniki društav i organizacijov ugarske narod­ne grupe u Gradišću. Ov slu­ž­beni pohod vrhunskoga ugar­skoga diplomata u Austriji su završili pri skupnom objedu sa zastupniki Općin Felső­őr (Borta/Oberwart), Alsóőr (Ma­la Bor­ta/Unterwart), i Vasvö­rös­vár (Verešvar/Rotenturm) i zastupniki ugarskih društav u U­gar­sko­m dvoru u Ma­loj Bo­r­ti.

 

(Kerstin Živković)

Kategorije