Općinski savjet Pandrof se u izjavi tuži, da „u zadnjem času kružu medijski izvješ­ća­ji o mjesnoj čuvarnici u Škol­skoj ulici u selu. Povod je bio da se roditelji jednoga diteta ćutu ograničeni kroz običaje i molitvu za objed a ujedno uskraćeni u slobodnom odabiru vjeroispovijesti (religije). Općinski savjet se tuži, da mediji kao npr. ZiB-Magazin, Bvz, Kurier ili Kronen Zeitung ovu temu nisu dob­ro, nego još i krivo prikazali.

 

PANDROF — Općina Pan­drof je počela graditi tretu čuvarnicu; prik puta osnovne ško­le, dakle prik ceste B10. Dosa­da imaju u dvi čuvarnica pribli­žno 250 dice. Treta čuvarnica će imati mjesta za četire gru­pe, jedna od tih ćedu biti jasli­ce. Čuvarnica će stati u novom stambenom bloku, koga su po­čeli graditi na protuliće i ga k­a­nu otvoriti koncem ljeta.

 

A sada ov nemir zbog roditeljev ki ne kanu da njeva di­ca dojdu u kontakt s kršćanskimi običaji niti ne s molitvami. (Vidi i komentar na 2. str.) Kon­kretno ide npr. za ophod na Martinju, dakle na svetak ze­maljskoga patrona Gradišća ili na pohod Svetoga Mikule u čuvarnici. Kako općinski sav­jet Pandrofa s načelnikom Wolfgangom Kovačem (Lipa) piše u svojoj izjavi „…po sebi se razumi da smo za diljenje med Crikvom i Državom. Ali živimo u ovoj zemlji na koj je kršćanstvo ostavilo svoj pečat. Nećemo dopustiti da nam gdo skraćuje naše pravice i običaje. A jedan dobar primjer za od­li­čno suživljenje je to, da mus­slimanski gradjani Pandrofa takaj sudjeluju u svi ti seoski i zemaljski običaji.

 

Peldodavno solidarni su i majke i oci ostale dice u čuvar­nici. Odlučno i jasno su se p­o­stavili za pedagoško peljačtvo  i personal čuvarnice. Roditelji da nisu opazili nikakove ne­pri­like ili neredovitosti. U roditeljskom pismu su izrazili že­lju, da se pridržu ovi običaji.

 

Kako je drugom prilikom re­kao vicenačelnik Franz Huszar od političke partije Lipa, se je u zadnji ljeti čuda mladih obitelji naselilo u Pandrofu, kim fali takorekuć domaća infra­str­uktura za podvaranje male dice. Zbog toga su odlučili, da ćedu graditi tretu čuvarnicu.

 

Općina Pandrof ima u izvan­rednom proračunu/budžetu predvidjeno pet milijuni eurov. U to su uključeni stroški od 3,5 milijuni eurov za izgradnju čuvarnice i nadogradnju općine s 550.000 eurov. Obnavlja­nje i proširenje općinskoga do­ma je dijelomično jur gotovo.

 

Nadalje ćedu sanirati krov ognjogasnoga doma i odvodni kanal po selu. Redovni budžet Općine Pandrof obuhvaća de­vet milijuni eurov.

(uredn.)

Kategorije