Narodni svet koruških Slo­vencev, Centar austrijskih narodnosti i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću su 12. maja u Beču održali sk­u­pnu konferenciju za novinare. Povod presici je bio 60. obljetnica potpisivanja Austrijskoga Državnoga ugovo­ra. Rudi Vouk, Marjan Pipp i Stanko Horvat su uz ostalo potribovali efektivno isp­u­njenje manjinskih prav.

 

BEČ/CELOVAC/ŽELJEZ­NO — Kako je rekao predsjed­nik hkd-a, ddr. Stanko Horvat su potribovanja iz 2011. ljeta, kad su izdjelali predloge za no­vi Zakon o narodni grupa os­ta­la ista. U prvom redu ide za naobrazbu na hrvatskom jeziku. Kako je rekao Horvat uz ostalo, oni potribuju da bi se to u Gradišću poboljšalo s odre­djenimi zakonskimi mjerami. Uza to bi se moralo u Beču in­stalirati manjinsko školstvo. Ča se tiče službenoga jezika bi bili potribni dvojezični formulari, kako je imaju na prim­­jer za migrante i u drugi euro­p­s­ki država a ne prijevodi kako na primjer u Gradišću.

 

Financijsko podupiranje za narodne grupe je od 1995. lje­ta ostalo isto, i kad se gleda na inflaciju u ovi ljeti, postoji realni gubitak od 50 procentov je rekao mr. Marjan Pipp, predsjednik Centra austrijskih narodnosti. Slovenci su morali otpustiti četire novinare svojih tajednih novin NOVICE.

 

(ured.) 

Kategorije