Hrvati i Slovenci bili na razgovori u Zagrebu

Povodom 60. obljetnice potpisanja Austrijskoga državnoga ugovora je delegacija Gradišćanskih Hrvatov i ko­ru­ških Slovencev bila na pohodu hrvatskomu premijeru, Zo­ranu Milanoviću i predsjednici Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Dariji Krstičević. Informirali su je o stanju u vezi s ispunjenjem Članka 7. Državnoga ugovora iz 1955. ljeta.

Šengenski sporazum se počeo razdrobiti

Glavni povod za sastanak mi­nistrov unutarnjih poslov u Parizu bio je koncem augusta spričeni po­kolj u brzom vlaku Thalys iz P­ariza pre­ma Bruxellesu i Am­ster­da­mu, kade je nekolicina putnikov uspila savladati i raz­oružati Marokanca Ayouba el-Khazzanija. Sa sastanka u Parizu stigao je dosad naj­jači udar na »Schengen«, a deset minis­trov predlaže da se ozakoni mo­gućnost ponov­no­ga upeljanja kontrolov id­en­titeta putnikov pri prelasku granic. Ministri ne tražu po­vratak na nekadaš­nje stanje, kad su postojale gra­nice iz­med držav, medjutim, nisu zadovoljni ni sadašnjom s­i­tuacijom u koj uopće nima ni­kakovih graničnih kontrolov, pa ni kontrolov potencijalnih teroristov.

Val biguncev iz Azije stigao do Hrvatske

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović 15. septemb­ra uputila je pismo premijeru Zoranu Milanoviću u kom od njega zahtijeva sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog migracijske krize, tr uticaja izbigličkoga va­la na Hrvatsku. Predsjednica navodi i kako bi se izbigli­čki val mogao prenijeti u daleko većem broju od onoga s kim se računa.

Nimška prednjači u primanju izbiglic

Na sastanku čelnikov nim­ške vladajuće koalicije dogovo­reno je i ubrzanje procedure za dobivanje azila i izgradnje sklonišćev za azilante. Dogovor o ubrzanju dobiva­nja azila uključuje širi popis zemalj ke se iz nimške perspektive smatraju „sigurnimi“, a čiji gradjani uglavnom nimaju pravo na azil. Uz Sr­biju, Makedoniju i BiH, u tu kategoriju po novom spadaju i Kosovo, Albanija i ČG.