Sastanak o Okvirnoj konvenciji o obrambi nacionalnih manjin

Pri cjelodnevnom zasjedanju i savjetovanju Savjetodavnoga odbora Vijeća Europe, ki pregledava realiziranje Okvirne konvencije za obrambu nacionalnih manjin četvrtak, 4. februara u Beču bilo je i govora i o situaciji gradišćanskih Hrvatov i uopće a po­sebno i u Beču. Cilj sas­ta­n­ka je bio, da sastavu četvrti komentar o ispunjenju Okvirne konvencije, ku je Au­strija ratificirala jako usko i ograničila područje autohto­nih manjin na odredjen teritorij, tako da je isključila gr­a­dišćanske Hrvate u Beču.

 

Svih 6 autohtonih manjin — 37 pitanj ministrici Heinisch-Hosek

Srijedu, 20. januara su se u prostorija Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra u Željeznu sastali predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup. Dogovorili su se o pismu i k­a­talogu pitanj kimi ćedu se o­bratiti ministrici prosvjete (podučavanja) Gabrieli Hei­nisch-Hosek zbog planirane reforme naobrazbe. Pri ovoj sjednici su izdjelali katalog sa svega skupa 37 pitanj.“

 

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Slovačkoj na pohodu i hrvatskoj zajednici

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je bila srijedu, 9. i četvrtak, 10. decembra na slu­ž­benom pohodu u Slovačkoj. Sastala se je sa slovačkim kolegom Andrejem Kiskom, s premijerom Robertom Fi­com i predsjednikom parlamenta, Peterom Pellegrinijem. Težišća razgovorov su bili jačanje gospodarske suradnje i položaj nacionalnih manjin. U Devinskom Novom Selu je hrvatska predsjednica pohodila Muzej hrvatske manjine i se sastala sa zas­tupniki gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj, s Hrvatskim kulturnim savezom u SK.

 

„Školska reforma bez narodnih grup“

Kako je za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće rekao Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i d­o­kumentarnoga centra kao i predsjednik hrvatskoga Sav­jeta za narodnu grupu, on kritizira reformu obrazova­nja, ku su utorak, 17. nove­m­bra po dugom natezanju pr­e­zentirali zastupniki saveznih ze­malj i Saveza. U tom pa­pi­ru da ne stoji ništ o narodni gru­pa, kritizira Ivančić.