Idućih dani očekuju se tenzije izmed Barcelone i Ma­drida oko imenovanja C. Pui­gdemonta za predsjed­nika vl­a­de Katalonije, na če­mu inzistiraju zagovorniki n­ezavi­s­nosti a pr­o­tivu se poborniki cjelovitosti Španjolske.

BRUXELLES/MADRID —Puigdemont, 55-ljetni sminje­ni predsjednik katalonske vlade, nalazi se u Belgiji a ako se vra­ti u Španjolsku prijeti mu uhi­ćenje pod optužbom za pobunu protiv države. Zagovorniki nezavisnosti u srijedu, 17. jan­u­ara su počeli preuzimati kontrolu nad parlamentom u Barceloni. Dostali su mjesto pre­d­sjednika parlamenta ki će sa­svim izgledno dopustiti parlamentarnu raspravu o imenovanju Puigdemonta bez da se on osobno pojavi u parlamentu u Barceloni. U tom slučaju će španjolska vlada zatražiti od Ustavnog suda blokiranje te odluke te nastaviti direktno iz Madrida upravljati ovom pokrajinom.

Druga opcija stranke za nezavisnost je imenovati pred­sjednikom vlade Oriola Junquerasa, 48-ljetnoga peljača stranke Katalonska republika­n­ska ljevica (Erc). U prethodnoj vladi on je bio potpred­sjednik dokle je Puigdemont bio predsjednik. No Junque­ras se nalazi u pritvoru pored Madrida i optužen za iste stva­ri kao i Puigdemont. Nije mu bio dopušćen izlazak na uvjet­nu slobodu tijekom formiranja parlamenta 17. januara.

Problem za zagovornike nezavisnosti nastat će, ne uspiju li imenovati Puigdemonta niti Junquerasa jer zasad nimaju nijednoga jasnoga kandidata kao rezervnu opciju. Traženje novoga kandidata moglo bi do­peljati do dugih i teških prego­vorov. U srijedu, 17. januara su zastupniki zauzeli svoja mjes­ta u katalonskom parlamentu i izabrali 38-ljetnoga Rogera Torrenta za predsjednika parlamenta. Ta Junquerasov stra­nački kolega, zajedno s pelja­čtvom parlamenta, imat će po­slidnju rič u odluki o imenova­nju Puigdemonta. U četvrtak, 18. januara je počelo teći razdoblje od deset dani tijekom kih ćedu se peljati razgovori s potencijalnimi kandidati za mjesto predsjednika vlade. Glasovanje u parlamentu tribalo bi se održati 31. januara.

Za imenovanje predsjednika vlade potribna je natpolovi­č­na većina, 68 zastupnikov od 135. S obzirom da tri stranke za nezavisnost imaju 70 zast­u­pnikov to bi u teoriji značilo i izbor Puigdemonta. No prob­lem im je ča se petero njih, u­ključujući samoga Puigdemo­n­ta, nahadjaju u Belgiji tr im prijeti uhićenje ako se vratu u zemlju. Oni nisu mogli glasati iz Bruxellesa 17. jan. za pred­sjednika parlamenta čim sna­ge za nezavisnost ostaju na 65 zastupnikov, tri manje od po­tribnih. U slučaju da nijedan kandidat ne dostane većinu predvidjen je drugi krug glaso­vanja 2. i 3. februara. Tada će biti dovoljna relativna većina da kandidat bude izabran. Ako se to ne dogodi ni u drugom krugu, stranke dostaju dodatne dva misece za pregovore.

Nastavu li stranke za nezavisnost inzistirati da Puigdemont upravlja Katalonijom iz „egzila“, kako oni velu, ili „u bigu od španjolskoga pravosu­dja“ kako veli vlada u Madridu, ostat ćedu na snagi izvanredne mjere u Kataloniji. Španjolska vlada je aktivirala članak us­tava, prvi put od upeljanja demokracije prije četiri desetlje­ća, ki joj je dao mogućnost privrimenog izravnoga uprav­ljana. Ustavni sud je dosad pre­sudio protiv svih pokušajev odcipljenja Katalonije. Ne do­jde li, pak, do sporazuma o kandidatu niti 2. travnja, kada je predvidjen poslidnji krug glasovanja u parlamentu, u Kataloniji ćedu se održati novi iz­bori 28. maja.

(uredn.)

Kategorije