Vanna novo otkriće za mnoge i „zrelije“ Hrvate i Hrvatice u Gradišću

Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov u Narodnoj stranki na čelu sa svojim predsjednikom Leom Radakovićem je priredila svoj jur tradicionalni, 24. po redu hrvatski rock- i pop-festival. Kako je naglasio Radaković negledeć na slabu posjetu u fileškoj dvorani za priredbe cilj mu je da „gradišćanskohrvatsku javnost upoznaje s novimi licami u hrvatskoj muzičkoj sceni a da i eksperimentiramo i da nešto novo pokusimo i pokažemo ne to staro i ionako jur dovoljno poznato a zapravo i za to bi tribali koristiti subvencije“.

 

Tagovi: 

Vrlo zanimljiv likovni projekt »Umjetnička milja uz Vulku« u Trajštofu

Subotu, 9. junija su u Trajštofu otvorili »Umjetničku milju« na livoj ubrovi rijeke Vulke. Ovu milju sačinjavaju skulpture, ke je jedinaest likovnih umjetnikov napravilo u toku kiparskoga simpozija. Ov je nastavak lanjske priredbe, ka je stala pod geslom „Život-okolina-rasline-stabla-gizdost-fosil“. Ljetos su ovomu geslu još dodali rič „tuga“. Tuga neka spominja na sudbinu Romov u Trajštofu, ke su nacionalsocijalisti 1938. ljeta iz Trajštofa deportirali u kocentracione logore.

Tagovi: 

Veliko svečevanje Tamburice Uzlop za pedesetnicu u Čelajevom malinu

„Večeras je naša fešta!“ je bilo geslo zabavnoga muzičkoga večera s težišćem na degustaciji domaćih uzlopskih vin. Subotu, 26. maja u Čelajevom malinu su to  bili brojni trenutki užitka, ki su stali u znaku muzičke zabave i svečevanja, ali pred svim hrvatske glazbe. Poznati tamburaški sastav Berde Band iz Slavonske Požege, Hrvatske i zabavni sastav Pinkica iz Petrovoga Sela su svirali za ples. Na tom večeru je kumaj ko grlo ostalo ni tiho ni suho a člani Tamburice Uzlop su pogostili brojne goste.

Tagovi: 

Kad se dvi srodne duše nahadjaju svaka na drugu stranu u malom mistu

U Novoj Gori su po prvi put prikazali kazališnu igru pod vedrim nebom. Subotu, 19. maja su na trgu pred crikvom imali premijeru s kusićem »Don Camillo i Pepone« iliti »Mondo piccolo - mali svit«. Za publiku su postavili vlašću tribinu s krovom ali pozornica je bio cijeli trg pred crikvom odnosno školom. To je bilo nevjerojatno dobro rješenje, jer je publika sidila takorekuć med akteri odnosno i na rubu pozornice. U centru ovoga kusića — a gdo ne bi poznavao ove dvi toliko spodobne duše a pak dijametralno odvojene ličnosti — stoji odnos med farnikom i načelnikom.

Tagovi: 

Bečka čarta: suradnja Anno 93 i Bečkih muzikantov

Folklorni ansambl Anno 93 u Beču pod peljanjem Perice Mijića jur duglje vrime suradjuje sa zabavnom muzičkom grupom Bečki muzikanti (Wiener Musikanten). U okviru dalekosežnoga projekta »Bečka čarta«, u kom Grad Beč pokušava spajati mnogobrojne kulturne, jezične i narodnosne zajednice na tlu Beča suradjuju i Anno 93 i spomenuti Bečki muzikanti. Subotu, 19. maja su ove dvi grupe napravile skupni izlet u Bad Ischl. Sudjelovao je 26 osob iz Anno 93 i 13 iz društva Bečki muzikanti.

Tagovi: 

Dubrovački kavaljeri u Padovi

U organizaciji dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika i Hrvatske zajednice u Venetu, u Padovi je u subotu, 26. 5., na 22. medjunarodnom sajmu Festa dei popoli (Medjun. sajmu narodov) upriličen koncert Dubrovačkih kavaljerov iz Beča, dubrovačko-bečke grupe, ki su glazbom predstavili Hrvatsku na tom značajnom medjunarodnom sajmu.

 

Tagovi: 

Kacavida s videom i koncertom

Mlada hrvatska muzička grupa Kacavida (= odvijač, šrafciger, ali i alkoholno piće u Dalmaciji) se je vrnula u Hrvatski centar u Beču, kad su se ovi mali najvećim dijelom po prvi put našli još kao dica ili u čuvarnici Viverici ili u hrvatski jezični tečaji Školske sekcije Hgkd-a. Kacavida — Zrinka i Katica Kinda (vokal), Florijan Pauer i Konstantin Vlašić (obadva gitara), Kristof Paulič (percussion) i Marin Berlaković (bas) — četvrtak, 24. maja je pozvala na koncert u živo (sa samo malo struje) i na video-prezentaciju.

 

Tagovi: 

»Sozialmarie« za SeneCura u Filežu

Socijalni dom SeneCura u Filežu je med dobitniki nagrade »Sozialmarie«. Privatna zaklada s imenom Unruhe svako ljeto odlikuje socijalne inovativne projekte. Fileški dom se je naticao kao prvi dvojezični dom za podvaranje starih ljudi.

 

Fileški dom se je naticao pod geslom „Moj jezik vridi“ sa svojom dvojezičnošću, ka se izražava i zrcali na svi područji, je rekla peljačica doma, Helga Gregorić za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće.

Tagovi: 

Branko Kornfeind odlikovan »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov«

Mr. Branko Kornfeind, farnik u Pandrofu i Novom Selu je odlikovan »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov« za 2011. ljeto. Nagradu u obliku brončane skulpture likovnoga umjetnika kipara Tome Rešetarića kao i povelju  su mu dodilili 12. maja u okviru svečevanja u dvorani u Novom Selu. Laudator je bio mr. Tibi Jugović a bio je i vrlo bogat muzički program. 
 

Tagovi: