Savezni predsjednik Repub­like Austrije, dr. Heinz Fischer je na Petrovu, 29. junija bio u Stinjaki pri otvaranju obnovljenoga seoskoga muzeja. Onde su slamom novo pokrli krove svih četirih zgradov muzeja, ča je oko 400 četvornih metrov.

STINJAKI — Savezni pre­d­sjednik Heinz Fischer je subo­tu, 29. junija bio ugoste u Sti­njaki u južnom Gradišću, ka­mo je došao na otvaranje obnovljenoga seoskoga muzeja. Stinjaki da su pred četirimi lje­ti bili na pohodu kod saveznoga predsjednika Fischera u Be­ču, je rekao načelnik Stinjakov mr. Jundre Grandić (VP). Jako je gizdav na to da je pred­sjednik Austrije pohodio Stinjake.

Muzej u Stinjaki postoji oko jur 30 ljet dugo. Uz stare se­ljačke spravi su izložene i sti­njačke narodne nošnje.
Savezni predsjednik Fischer je prilikom otvaranja obnovlje­noga muzeja naglasio, da ima ćut, da se gradišćanski Hrvati sada čuda već priznaju svojemu jeziku i kulturi nego pred 20 ljet. On računa tim, da će pristup Hrvatske k Europskoj uniji biti i na korist hrvatskoj narodnoj grupi u Gradišću.