Prigorski dani u Lisinskom s Undanci

ZAGREB — Od Šestina na zapadu do Čučerja na istoku „med bregi zeleni“ smjestila su se stara naselja Šestine, Gračani, Remete, Bukovac, Markuševec i Čučerje — danas uključena u četvrti užega područja grada Zagreba. Čuvari i promicatelji bogatoga folklornoga nasljedja kao i narodnoga stvaralaštva okupljaju se u društvi s dugom i bogatom tradicijom: u Hkpd „Bosiljak“ Čučerje i Hspd „Sljeme“ Šestine od 1896., u Hspd „Podgorac“  Gračani od 1907., u Hkud „Prigorec“ Markuševec od 1923., u Kud „Frankopan- Remete“ i Kud „Bukovac“ od 1920., u Fis „Remete“ od 1995.

Tagovi: 

Kolo-Slavuj će s »Moravom« na Smotru folklora

U ovi dani su bili u Beču na pohodu folklornomu ansamblu Kolo-Slavuj Zorica Vitez (direktorica Smotre folklora u Zagrebu) i etnolog i koreograf Vido Bagur da službeno pozovu Kolo-Slavuj na ljetošnju, 45. po redu Smotru od 20. do 24. julija. Kolo-Slavuj će predstaviti koreografiju iz Morave, jer su Moravski Hrvati jedno težišće ljetošnje Smotre folklora.

Povodom »Lisztovoga ljeta« 2011.

 

Liszt u Hrvatskoj

 

Zanimljivo je da je jednom prilikom pohodio i Hrvatsku. Liszt je održao koncert u Zagrebu 1864. ljeta, a tom prilikom je pohodio i Ferdu Livadića u njegovu domu u Samoboru, ki je u to vrime bio glazbeni centar preporodne Hrvatske. (…)
Slavljenju velike obljetnice pridružit će se i hrvatski pijanist svitskoga ugleda Ivo Pogorelić, ki će 12. marca nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu s djeli Franza Liszta »Mefisto valcer, br. 1, S. 514« i »Sonatu u h-molu, S. 178«.

Tagovi: 

Slovenska »Tischlerova nagrada« Hanziju Gabrielu

Kršćanska kulturna sveza i Narodni svet koruških Slovencev od ljeta 1979. nadalje podiljuju »Tischlerovu nagradu« zaslužnim kulturnim i političkim djelatnikom za izvanredne zasluge za narodnu grupu na različni područji. To najviše koruškoslovensko odlikovanje je dostao ime po dr. Jošku Tischleru, ki je bio svestransko angažiran kao školnik, kulturni djelač i političar i koga nazivaju takaj i ocem Slovenske gimnazije u Celovcu (Klagenfurt).

18. sjajni bal Varaždina opet u znaku Austrije a malo i grad. Hrvatov

U petak, 4. februara su u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskoga narodnoga kazališća Varaždin održali 18. po redu »Sjajni bal grada Varaždina«. Kako je naglasila dugoljetna glavna organizatorica ovoga bala, gdja Ingeborg Jurić, ujedno i predsjednica Hrvatsko-austrijske kulturne zajednice Varaždin, bal se je održao u znaku Gioacchina Antonija Rossinija. Stigli su gosti i iz Beča i Velikoga Borištofa.

Tagovi: 

U spomen 90. rodjendana A. Blazovića

Zastupniki hrvatskih društav pod krovom u Schwindg. 14 u Beču su se nedilju, 6. februara u Frakanavi spomenuli pokojnoga benediktinca patera dr. Augustina Blazovića. Dugoljetni dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču bi ljetos bio navršio 90 ljet. Na obiteljskom grobu Blazovićevih (Galovićevih) na frakanavskom cimitoru su položili buket cvijeća, recitirali pjesme i se spomenuli p. Augustinovih zaslug. Spomenpriredbi otpodne (16.00) su se pridružili mjesni farnik Joško Kuzmić, zastupniki Hkd-a rodjaki i stanovniki sela.

Povodom »Lisztovoga ljeta«

Liszt, Franz (Ferenc), madjarski skladatelj i pijanist (Rajnof/Raiding, 22. X. 1811. — Bayreuth, 31. VII. 1886). Sin Adama Liszta, violončelista u dvorskom orkestru kneza Nikolausa Esterházyja u Željeznom. Prvu poduku iz glasovira dostao je od oca sa sedam ljet, a po dvoji ljeti jur je uspješno javno nastupio. Školovao se je potom u Beču, kade se je učio glasovir kod C. Czernyja i kompoziciju kod A. Salierija.

Tagovi: 

Premijera s Weidingerovimi skeči na pozornici u Hrvatskom Židanu

Kazališna grupa Hrvatskoga Židana pod peljanjem Jadranke Tóth je subotu, 29. I. pokazala premijernu predstavu svojega ljetošnjega igrokaza. Zavježbali su skeče pokojnoga pisca Joške Weidingera »Maskenbal«, »Nevidljivi metulji« i »Ženit, udavat — ča je to?«. Pri ovoj kazališnoj predstavi su nastupili i gosti iz Petrovoga Sela. Židanci ćedu svojimi skeči gostovati i u Plajgoru, Undi i Koljnofu a takaj i na festivalu narodnoga kazališća u Hercegovcu (Hrvatska). Na poziv kazališne grupe je Petar Tyran predavao o ulogi J. Weidingera u kulturnom životu grad. Hrvatov s posebnim gledišćem i na Hrvate u Ugarskoj.

Retrospektiva o Dani hrvatskoga filma u Beču

Po peti put  su u Beču održali dane eksperimentalnoga, dokumentarnoga i igranoga filma (18. - 21. XI.). »Hrvatski film u Beču« u kinu u Uraniji. To su činili u okviru organizacije Centra za nove inicijative, Zagreb, Centra za kulturu Trešnjevka, Zagreb i Austrijsko-hrvatskoga društva Beč. Ove dane je otvorio bivši predsjednik RH Stjepan Mesić uz nazočnost veleposlanika RH Zorana Jašića i spiritusa rectora ovih Filmskih dani Ive Marinovića i Ivana Paića. Filmske predstave u Uraniji su bile dobro posjećene.

Tagovi: