8. ulična fešta pred Hrvatskim centrom u Beču s atraktivnim programom

Hrvatski centar u Beču je petak, 21. septembra priredio svoju sada jur tradicionalnu uličnu feštu pod geslom »Dobro nam došli«. Centar ovom priredbom svojim članom, prijateljem i susjedom u ulici kani predstaviti svoju šaroliku ponudu. Posebnu pažnju pri ovoj priliki posvećuje onim ki još ne poznaju ovu instituciju gradišćanskih Hrvatov u Beču. Od tri ura otpodne do kasno u noći su nudili najprvo program za dicu, informacije, buhinji sajam i kulinarijske špecijalitete. U muzičkom programu su nastupili tamburaški sastav Kuge iz Velikoga Borištofa Stara dob kao i tamburaši Štrabanci iz Koljnofa. Kako je naglasila glavna tajnica Centra, Gabriela Novak-Karall ulična fešta i dan otvorenih vrat su bili vrlo uspješni i dobro pohodjeni.
Tagovi: 

Kuga će i nadalje staviti težišće na mladinu

VELIKI BORIŠTOF — Kulturna zadruga (Kuga) je održala svoju redovitu generalnu sjednicu 23. septembra. Dogovorili su se o budućem programu KUGE, ka ljetos svečuje 30. obljetnicu postojanja. Kuga u Velikom Borištofu je počela svoje djelovanje u bivšoj staroj školi, ka je bila u vlasničtvu fare. Glavni princip Kuge je svenek bilo gajenje većjezičnosti, je za Hrvatski radio ORF-a Gradišće naglasila predsjednica dr. Gerlinda Stern-Pauer i da ćedu ubuduće još jače animirati mladinu na suradnju u KUGI. „Hrvatski jezik da je važan stup u djelovanju KUGE. Svisno nudimo hrvatske priredbe, ali i većjezične i samo nimške priredbe, kade je i pozdrav na hrvatskom jeziku. Priredbe neka zrcalu šarolikost regije i neka budu za sve generacije“ je rekla Gerlinda Stern-Pauer i je nadodala kako da su „ustanovili, da je ponekad program zastaran, tako da ćedu se u posebnoj klauzuri premisliti novi i atraktivniji koncept“, a kanu i uvezati već mladinu, tako da bi mladja generacija mogla postepeno preuzeti peljačtvo KUGE.
Tagovi: 

Tanci, jačke i dičje igre gradi. Hrvatov na folklornom seminaru u Vinkovci

Od 26. augusta do 1. septembra održan je u Vinkovci 17. Seminar folklora panonske zone, a ljetos je jur po četvrti put (po 2003., ’06. i ’09.) bila na programu i folklorna bašćina gradišćanskih Hrvatov. Na području folklora se Hrvatska dili u četire „plesne zone, znači regije ke imaju zajedničke karakteristike. To su alpska, panonska, dinarska i jadranska zona.  Plesi gradi. Hrvatov po ti značajka i karakteristika direktno ne spadaju u to područje, ali su u ciklusu od tri ljeta sada jur po četvrti put bili na programu seminara.
Tagovi: 

»Hrvatski kiritof« u Frelištofu je postao etno-atrakcija u Češkoj

Hrvatski kiritof u Frelištofu u južnoj Moravskoj (Češka) je konačno stupio u ovu eru.  Zahvaljujući dosadašnjim peljačem Društva hrvatske narodnosti u Češkoj republiki — početo od Mine Oplušťilove i Hanzija Fabeka do Herwiga Sitka i Joze Hubenoga ča do Lenke i Jána Koprivá i uz veliku pomoć raseljenih i iseljenih Frelištofcev na čelu s Jozom Lavičkom se je ugodalo očuvati kiritof.
 
FRELIŠTOF — Na jednu stranu je nažalost sve manje rodjenih ljudi iz Frelištofa, ki pohadjaju hrvatski kiritof u ovom nekada hrvatskom selu na češkoj strani nedaleko dolnjoaustrijskoga graničnoga prelaza i sajmišća  Lave/Dinji (Laa/ Thaya). Na drugu stranu sve već i češke publike i gosti iz nedaleke Dolnje Austrije pohadja ov kiritof, koga su Lenka i Ján Kopriva, unuki Frelištofca Joze Schneidera, postavili na nove i jako atraktivne temelje. Onde su nekad, a tako činu i danas, slavili svoj kiritof na svetak zašćitnice sela, sv. Kunigunde, na prvu nedilju u misecu septembru.
Tagovi: 

Uspješno je završio jur dugo etablirani i jubilarni 40. Dan mladine u Trajštofu

Dičjim otpodnevom počeo je petak, 7. septembra jubilarni 40. Dan mladine u sjeverogradišćanskom Trajštofu. Oficijelno otvaranje je bilo navečer u Socijalnom centru. Hrvatski akademski klub je skupa sa seoskom sekcijom HKD-a tri dane nudio šarolik program za sve generacije. Vrhunci ovoljetnoga DM su bili uz ostalo nastup Brujev petak i Novih Fosilov subotu pod velikim šatorom. Prvi DM je isto bio u Trajštofu, i to 1973. ljeta a tada su ga zvali Rendezvous. Prilikom otvaranja predsjednik HAK-a Mihael Hirschler je apelirao na odgovorne, da se u političke odluke znatno jače uključi i mladinu, a dr. Milan Kornfeind od HKD-a se je zahvalio političarom da su govorili po hrvatsku — ča u prošlosti nije bilo po sebi razumljivo za sve.

Tagovi: 

Hajdenjaki „on tour“ na otoku Ugljan u HR

Od 15. do 22. julija su Hajdenjaki boravili u Hrvatskoj (HN su o tom pisale). Šest dani na otoku Ugljan kraj Zadra, u mjestu Kukljica, a zadnje dva dane u malom selu Vrhovac u Hrvatskom Zagorju.

Na lipom mjestu uz morje su se svaki dan dopodne tamburaši i tancoši vježbali novu koreografiju. Tako nije dugo mogla ostati tajna, da je folklorna grupa iz Austrije na otoku.A kad su ljudi čuli, da su folkloraši još i gradišćanski Hrvati, već nisu bili za držati. Seoski dugoljetni animater za turiste, Josip, je nas Hajdenjake utorak zaustavio na putu na probu i nas je pitao, je li bi bili pripravni za mali nastup na njevom glavnom trgu skupa s domaćim zborom Kud Kukljica?

Tagovi: 

Kolo-Slavuj na turneji i kod Moliških Hrvatov i u Južnoj Dalmaciji

Lani je folklorni ansambl gradišćanskih Hrvatov Kolo-Sl­a­vuj u ljetu gostovao na folklornom festivalu Dužijanca kod bunjevačkih Hrvatov u Suboticu, Vojvodini. Ljetošnja ljetna turneja je Kolo-Sl­a­­vuj otpeljala najprvo u Italiju a potom u južnu Dalmaciju. Po nastupu na Lovrenču u sridnjogradišćanskom Filežu 12. augusta je ansambl veljek otputovao moliškim Hrvatom u Mundimitar. Odanle je četvrtak prik južnotalijanskoga Barija otputovao u Dubrovnik, kade su Kolosl­a­vujci nastupili isto kao i u Trstenom a vratili su se s turneje nedilju, 19. augusta.

 

Tagovi: 

22. »Večeri na Brižićevin dvuoru« ovput i s Ðurđicami iz Sambotela

„Počelo se sve kao svojevrsna smotra, a tijekom vrimena dobili smo manifestaciju ka je poprimila obrise opjeničke večeri stvaralačtva na standardu i na svi tri hrvatski dijalekti“ — podsjetio je Robert Bacalja, jedan od utemeljiteljev i organizatorov »Večeri na Brižićevin dvuori« u Preku na otoku Ugljan kraj Zadra. Bacalju veže i privatna i službena veza s Hrvati u Gradišću a posebno i s Pedagoškom visokom školom u Željeznu.

Tagovi: 

Jandrofci i Čunovci su gostovali na etnofestivalu u Benkovcu

Od 20. do 22. junija su na poziv KUD-a Branimir iz Benkovca gostovali Muško jačkarno društvo Hrv. Jandrof i Čunovski becári na 5. Etnofestivalu u Benkovcu (HR). 21. junija navečer je bilo naticanje u izvornom i tradicionalnom hrvatskom pjevanju unutar zidina Kaštela Benković u Benkovcu. Kod naticanja je nastupilo devet kulturno-umjetničkih društav iz različitih dijelov Hrvatske, muška pjevačka skupina Sv. Jeronim HKUD-a Sitan tanac iz Šuice iz Bosne i Hercegovine i Muško jačkarno društvo (MJD) iz Hrvatskoga Jandrofa (SK).

 

Tagovi: 

Harmonija je najstarije pjevačko društvo gradišćanskih Hrvatov

Pjevačko i tamburaško društvo Harmonija u Velikom Borištofu subotu, 21. julija je sv. mašom u prostorija nogometnoga kluba, koncertom i zabavom svečevalo 90. obljetnicu utemeljenja. Martin Meršić ml. je pred 90 ljet utemeljio ovo društvo. U 1918. ljeta je došao kao kapelan u Veliki Borištof. Kad je pozvao muže, ki kanu sudjelivati u zboru ih se je javilo prik sto, je rekao Meršićev rodjak i dugoljetni zborovodja Harmonije, Mirko Berlaković. Iz velikoga broja interesentov je Meršić izabrao najbolje pjevače.

Tagovi: