Generalna sjednica HKD-a u Filežu

Nedilju, 18. oktobra je Hrvatsko kulturno društvo održalo svoju redovitu generalnu sjedni­cu u krčmi Divoš-Karall u Filežu. Na sjednici bez odibiranja je išlo med drugim za novu situaciju po povišenju subvencijov kot i ulogu savjeta kot zastupničtvo cijele narodne grupe.

FILEŽ — Generalna sjednica Hkd-a je bila podiljena u dva dijele. U dvi otpodne je bila prezentacija najnovijega produkta Hkd-a, knjige i CD-a »Mona & Liza«. Tekst je napisala Do­roteja Zeichmann a Franjo Kröpfl je načinio ilustraciju.

Tajnik Hkd-a Jandre Palatin je pred­stavio nazočnu autoricu ka se je onda sama zahvalila da je mogla skupno s Hkd-om izdati ovu dvojezičnu knjigu za dicu i odrašćene. (Recenzija slijedi u dojdu­ćem broju HN).

Tagovi: 

Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović

VELIKI BORIŠTOF (do 4. septembra) — Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović s djeli članov umjetničke zajednice KG Gradišće, ka je utemeljena 2004. ljeta (* Ilse Lichtenberger * Elke Mischling * Johannes Ram­sauer * Pierre Schrammel * Hans Wetzelsdorfer *) i čiji je cilj da pr­ezentira suvrimenu umjetnost visoke kvalitete u Austriji i prik granic.

Tagovi: 

»Počasno članstvo« Hrvatskoga centra Tomi Krojeru u znaku zahvalnosti i jubileja

Kuratorij Hrvatskoga cent­ra, u kom su zastupana različna društva pod ovim krovom, je jednoglasno odlučio, da će Tomi Krojeru povodom ovoga njegovoga ju­bileja 70. rodjendana, i povodom nekoliko još zbočnih jubilejov i kao znak zahvale priznanja a uza to i u ufanju na daljnji njegov angažman za svoje u Beču, dodiliti »Počasno čla­n­stvo Hrvatskoga centra«. To je uz povelju, zahvalnicu vezano i za skulpturu iz umje­t­ničke djelaonice keramičarke Anice Košćan i kaže različne motive iz naše tradici­onalne hrvatske kulture.

Tagovi: 

Vračiteljica Jagnjić podupira umjetnost

Hrvatska vračiteljica dr. Wal­traud Marija Jagnjić, rodjena Kruisz, ima dvi ordinacije, jed­nu u svojem rodnom selu Cin­drofu, a drugu u Klimpuhu, kade i stanuje. Ovih dani kupi­la je za svoj prelipi vrt u Klim­puhu uz ordinaciju dragocjenu skulpturu od mramora s nazivom »Ženski torso«. Skul­p­turu izdjelala je medjunarod­no poznata kiparica mag. Hei­di Tschank, rodjena Bečanka, ka živi i djela jur desetljeća dugo u Štucinu, kamo se je preselila po sklapanju hištva  s jur preminulim suprugom iz toga sela.

Tagovi: 

Hajdenjaki: Nova web platforma za dicu

Hajdenjaki djelaju aktualno na posebnoj web plat­formi za dicu s imenom »Za male i velike«, tako se zove i žepna knjiga za dicu ku su iz­dali Hajdenjaki 2015. ljeta i ka sadržava jačke, zbrajalice i igre za dicu. Cilj platforme je premjestiti ov sadržaj u d­i­gitalni oblik. Predvidjen je svaki tajedan jedan novi doprinos (5-10 mi­nut). Početak je bio 17. junija u 14.00.

Tagovi: 

Coffeeshock Company: 10. obljetnicu ćedu slaviti drugačije nego planirano

U tekućem 2020. ljetu dom­a­ći super-, skunk-, rock- i reg­gae-bend Coffeeshock Company svečuje 10. obljetnicu utemeljenja odnosno i deset ljet dugoga uspješnoga djelo­vanja na ovom segmentu domaće muzičke scene, ali sve poznatije i na nacionalni i internacionalni pozornica, z­ahvaljujuć uz ostalo i sura­d­nji s bosanskim bendom Du­bioza kolektivom kao i s au­strijskim etabliranim bendom Ruskaja.

Centar.Biblioteka otvara svoja vrata!

BEČ — Kako piše Hrvatski centar u svojoj izjavi „…Ovim putem vas željimo podsjetiti na to, da je naša Centar.Biblioteka na raspolaganju ne samo online, nego i uživo! U online katalogu naše knjižnice i dalje morete poiskati knjige, a sada opet morete dojti i u Centar da sami pogledate, izaberete i po­sudite knjigu iz našega velikoga izbora: široka ponuda bele­tristike, prik učbenikov pak sve do dičjih slikovnic i različnih CD-jkov a i filmov!