Prošlu subotu je općina Uzlop u suradnji s društvom „Mali Ukrajinci” organizirala ukrajinsku feštu. Zanimanje za ovu novu priredbu je bilo od svih stran veliko.

Uzlop – Jur se je u jeseni prošloga ljeta rodila ideja ukrajinske fešte u Uzlopu. Mlada obitelj Kuts, ka je po bigu iz Ukrajine u Uzlopu našla novu domovinu je pri tom bio glavni motor ove priredbe: Anastazija Kuts, ka je osnovala i društvo za dicu „Mali Ukrajinci” (Kleinen Ukrainer) je izrazila želju približiti Uzlopkam i Uzlopcem ukrajinsku kulturu, jezik i kuhinju. Glavne organizatorice od strani općine su bile načelnica Margit Wennesz-Ehrlich kot i općinska blagajnica Agnes Jakšić, ke su podupirale dičje društvo i obitelj Kuts pri potribni priprema.

Tako je prošlu subotu, 17. februara, konačno bilo tako daleko i Ukrajinska fešta se je održala u uzlopskom farskom domu.

Fokus na kulinariki i kulturi

Zanimanje za ovu posebnu priredbu je bilo veliko. Gosti nisu bili samo znatiželjni na ukrajinsku kulinariku nego su kanili upoznati i korijene i kulturu obitelji Kuts, ka se je u prošli miseci jako dobro integrirala u selo i seosko društvo.

Šarolik program je počeo s pozdravnimi riči Anastazije Kuts, ka je publiki predstavila i pojedine točke otpodnevnoga programa. Tako se je najprije pokazao film o Ukrajini, ki je predstavio s jedne strani znamenitosti i lipe krajine, na drugu stran su se pokazale ali i slike boja, tuge i zničenja. Spominki na strašne bojne doživljaje su kod nekih ukrajinskih gostov zato i prouzrokovali tu jednu i drugu suzu na lica. Zatim je slijedio ne manje ganutljiv jačkarni prinos Lilije Jurkiw s jačkom Zapjevajmo pjesmu za Ukrajinu kot i tančeni program, pri koj su žene i dica pokazali tipične tančene korake iz Ukrajine i još i publiku ani- mirali za skupno tancanje i gibanje. Posebna točka Ukrajinske fešte je bio i nastup zbora Kalyna iz Beča. Kot znak ljubavi i zahvalnosti prema Austriji a pred svim i Beču, kade velik dio članic zbora sada živi, je zbor zajačio jačku Petra Alexandra Wien, Wien nur du allein.

Šarolik folklorni i kulturni program se je upotpunio sa zvanarednom kulinarskom ponudom. Pohodnicam i pohodnikom fešte se je naime nudio bogat bife, ki je sadržavao brojne ukrajinske špecijalitete. Gosti su tako na primjer mogli uživati u tradicionalnoj supi boršć ali i u pampuški s česnom, vareniki, golupci, kolači punjeni s jajem i lukom, itd. Naravno i ukrajinska vodka nije smila faliti - a uzlopski vinogradari su podupirali priredbu sa selekcijom vin!

Kako uspješna je bila ova priredba se je pokazalo i na milodari, ki su se nabrali u okviru ove fešte: Društvo Mali Ukrajinci se smi veseliti svoti od oko 3.000,– eurov.

DJ

Kategorije