U rasprodanoj dvorani Agora u Sambotelu su tamburaši iz Petrovoga Sela začarali publiku vlašćim nastupom, ki je bio obogaćen brojnimi gosti, ali i nastupom svih bivših članov Kopriv.

Sambotel – Mi smo Gradišćanci ovom jačkom su Koprive otvorile jubilarni koncert. A tim su najbolje opisali ljude ke oni privabu sa svojom muzikom. Od mladoga do staroga od sjevera do juga, svi ki su bili dosta friški su uspješno sudjelivali na ovom večeru. Tokom dvih tajednov je bilo svih 1.100 kartov rasprodano. Kratko su premišljavali organizirati i drugi koncert, od čega su odustali.

I za ov koncert su si Koprive premislile šarolik program ki je nudio i neka presenećenja. Prvi mali vrhunac je bio nastup bivših članov, ki su predstavili Petroviski miks poznatih seoskih melodijov. Odmah zatim je slijedio tamburaški tanac, kot je to opisao moderator večera, primaš Rajmund „Flami” Filipović.

Za ovoga su se postavili u krug nasred pozornice. Na jačku Plovi mala barka su po odredjenom broju taktov počeli u krugu minjati instrumente, i to tako dugo dokle je svaki imao opet svojega.

Opera s Koprivami

Prvo veliko presenećenje je bio prvi gost pjevač. 21-ljetna Patricija Kelemen iz Petrovoga Sela ima izobrazbu za opernu pjevačicu i tako su Koprive za ov večer zavježbale poseban aranžman, da bi ona mogla s njimi jačiti. Kot je rekao bugarijaš Mikloš Kohut, je ovo bila velika muka za sastav, da se moraju intenzivno probati za jednu kratku stvar, ku već nikada nećedu tribati. Vridna je bila ta muka, Kelemen je osvidočila s arijom Habanera a Koprive su pokazale da su muzički svestrane.

Dojdući gost je bila znatno poznatija petroviska jačkarica. Sabina Kapitar-Wagner je bila jur i na prvom nastupu Koprivov, kako su to oni sami izvidili putem starih snimkov.

Ona je jačila i hrvatsku Zemlja dide mog i madjarsku Érezd át. Cijeli program je bio dvojezičan u moderaciji a u pogledu na jačke većjezičan. Koprive su jačile i po englesku i po španjolsku.

Turneja u Ameriku

Dojduće presenećenje je bio nastup Basbaritenorov. Oni su počeli jačkom Gusla mi se j’ potrla i su onda jednu od najpoznatijih Koprivovih jačak interpretirali i to Amerika, Amerika s malom najavom za moguće skupno putovanje prik Atlantika.

Do ovoga vjerojatno već neće dojti, jer su Hrvati u Ameriki ki su je pozvali u medjuvrimenu skoro prestari, tako Kohut. Sada su oni, ki su bili na prvoj turneji Kopriv kih 60 jur blizu ili prik 80.

Tretu jačku su Koprive i Basbaritenori skupa oblikovali i to Ljubav je nepobjedjiva. Zadnji gost večera je bio Gergö Kirchknopf. On je jačkar poznate madjarske pop grupe Ocho Macho. S jačkom Jó nekem je dignuo još jače raspoloženje. Na koncu jačke je još i grudnjak letio na pozornicu.

Poslidnje dvi jačke su opet Koprive oblikovale. Završile su program s Nazdravlje, a žajna je bila publika po dvi ure dužičkom programu prez pauze.

Ali još nije bio konac. Burnim aplauzom su se Koprive vrnule na pozornicu i su dodali još tri jačke. Prvi splet je bilo daljnje presenećenje. Marko Steiner je interpretirao Elvisa Presleya Jailhouse rock a Sarà perché ti amo Ricchi E Poveri je jačio Rajmund Filipović. Sam završetak je bio Viszlát Srácok, ča su si skoro svi u dvorani jačili s Koprivami.

Po koncertu je slijedilo prijateljsko druženje uz hladno piće.

Kristijan Karall