Trinaesto izdanje formata centar.muzika su oblikovali Turbokrowodni. U punom Hrvatskom centru je publika mogla slušati njevu muziku i ujedno doznati ki-ta detalj iz povijesti sastava.

Beč – Ne znam ča ću jačit, baby, počeli su Turbokrowodni svoj koncert u Hrvatskom centru, četvrtak, 7. marca, ov put u okviru Hakovskoga večera. Da je to istina samo u jački, pokazao je koncert, ki je durao poldrug ure. Turbokrowodni su naime imali jako čuda za jačiti i za reći, posebnost ovoga formata.

Ljestvica centar.muzika, projekt Filipa Haucka-Tyrana i Marke Blažete, nije samo klasični koncert. Med muzičkimi točkami pelja moderator Marko Blažeta publiku kroz program i postavlja svojim nadarenim gostom pitanja. Iskušene pohodnice i pohodniki ovoga formata u medjuvrimenu jur i poznaju Blažetin šme.

Po jednojezičnom hrvatskom uvodu pita goste koliko su razumili. Na odgovor ništ, ima Blažeta uvijek isti odgovor: Tako da i ide manjinam u Austriji. Potom kreće dvojezičan razgovor, ov put primarno s glavnim pjevačem Marijom „McFly” Gregorićem.

Turbokrowodni jedinstveni na svitu

Turbokrowodni, ki su se prvi put za projekt sastali 2012. ljeta, od onda nastupaju po cijelom Gradišću. Uz Gregorića su to Florijan Pauer i kasnije i Stefano Blažeta na gitara, Tome Kröpfl na basu, Michael Schreiber na bubnju i Justin Ramon Kodnar na rajla ili keyboardu. U prošli ljeti se je sastavu i pridružilo dobrodošlo pojačanje glasov, a to Jana Gregorić i Klaudija Fellinger.

U ovom sastavu su sada i došli u Hrvatski centar, ki je bio pun znatiželjnih ljudi. Gregorić je onda i veljek povidao Marki Blažeti, kako je došlo do ovoga imena. „Uprav ti bi to morao znati“, se je iz pozadine našalio Michael Schreiber. Oni da su naime preuzeli ime od Elektrikerov, ki su pod ovim imenom ončas planirali album. Iako si oko nastanka imena već nisu tako složni, ime im se još uvijek vidi, ar su ovako jedinstveni na svitu.

Rastok u Frakanavi zviranjak kreativnosti

Razgovor u Centru je osebujno na početku bio fokusiran na glavnoga jačkara i komponista jačak, Marija Gregorića, ki je povidao i čuda iz svojega ditinstva i ovako otvorio oblok u prošlosti na selu. Gregorić je naime autodidakt, doma se je ipak muziciralo. Na roditeljski rastok da ljudi nisu došli zbog vina nego zbog jačenja i zbog oca na rajla. U onom seljačkom stanu se danas na koncu zgrade u bivšoj svinjskoj štali nahadja študio. Zato da muzika gluši tako muslava, nasmije se Gregorić.

Staramajka Katica i nećakinja Jana

Za Gregorića Turbokrowodni nisu prvi ni jedini projekt muzičara. Bio je i član sastava Stara škola. Moderatoru Blažeti je očividno osebujno dopadao jedini album grupe, ki shranja i bezbroj dodatnih snimkov ili bonustrackov. Na jednom od njih govori Gregorićeva staramajka Katica, da bi tribali dobroga učitelja, koga nimaju. Uticaj na unuka je ipak ostao.

Lani je izašla nova jačka Katarinino kolo na albumu Krowodnrock 23, ka referira na spomenutu starumajku. A i Jana Gregorić, danas članica Turbokrowodnov, je ončas na albumu Stare škole jur bila zastupana, kade ju je nje mama intervjuirala. Obećavao da je nje ujac Mario jur duže, da smi koč jačiti s njim u bendu, ali rado je to malo odgadjao, našali se.

Ideje veljek snimiti

Centar.muzika dala je zanimljiv uvid u nastajanje jačak Turbokrowodnov. Mario Gregorić da ima kreativne faze. Čim mu sine nova ideja, ju veljek nasnima na handyju. Ako je potribno i po noći. „Mene jako veseli, ako tvoje poruke dojdu“, dodao je Stefano Blažeta i je livo desno poljubio Gregorića. A Jana Gregorić povidala je o pomaganju pri tekstu u ovi kreativni faza.

Uglavnom bi svi člani imali čuda zanimljivoga a pred svim šalnoga reći, to se je čulo i kod završnih ili-ili pitanj. Sastav ima zvana na području intervjuov i na svojem muzičkom polju sriću, da je ovako raznolik u stilu jačenja i gibanja na pozornici, a u različni talenti muzičarkov i muzičarov. Je to „najglasniji“ bubnjar na svitu Schreiber ili Kodnar s posebno lipimi uvodi i soli na rajla ili ov put na klaviru.

Idejov bi još imali dost, isto za novi materijal. To je i to ča si nakanu za dojduće vrime: probati i naučiti nove jačke.

Tereza Grandić

Kategorije